ประชาสัมพันธ์ CP’S Talk ครั้งที่ 1

July 7, 2017   ข่าวสาร, ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ CP’S Talk

 
วันที่จัดกิจกรรม ผู้บรรยาย หัวข้อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ.ดร. เอกพล ช่วงสุวนิช

 

ทิศทางและแอปพลิเคชันของการวิจัย Deep learning
อ.พิชญะ สิทธีอมร ทิศทางและแอปพลิเคชันของการวิจัยด้าน 3D printing
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา การออกแบบเพื่อความมั่นคง: มุมมองของความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
อ.ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย เทคโนโลยี Blockchain
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ Virtual and Augmented Reality
อ.ดร.พีรพล เวทีกูล Big data analytics tools

อ่านประกาศรายละเอียดโครงการ >>>>  รายละเอียดโครงการ CP’S TALK

ลงทะเบียนเข้าร่วม วันที่ 14 กรกฎาคม 2560   >>>> กดลงทะเบียนที่นี่

เวลา 11.30-15.00 น.
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 215

 

***** สำหรับรอบถัดไปวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จะมีการรับลงทะเบียนต่อไป