ประชาสัมพันธ์ CP’S Talk ครั้งที่ 2

July 17, 2017   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ CP’S Talk

 
วันที่จัดกิจกรรม ผู้บรรยาย หัวข้อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา การออกแบบเพื่อความมั่นคง: มุมมองของความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
อ.ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย เทคโนโลยี Blockchain
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ Virtual and Augmented Reality
อ.ดร.พีรพล เวทีกูล Big data analytics tools

เวลา 11.30-15.00 น.
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น.
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 215

อ่านประกาศรายละเอียดโครงการ >>>>  รายละเอียดโครงการ CP’S TALK

ลงทะเบียนเข้าร่วม วันที่ 11 สิงหาคม  2560   >>>> กดลงทะเบียนที่นี่

***** สำหรับรอบถัดไปวันที่ 18 สิงหาคม 2560 จะมีการรับลงทะเบียนต่อไป