ประชาสัมพันธ์ ICTRSU Cisco Hackathon 2017

August 18, 2017   กิจกรรมนิสิต

ประชาสัมพันธ์ ICTRSU Cisco  Hackathon 2017

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับอุดมศึกษา ทีมละ 2-3 คน เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ICTRSU Cisco Hackathon ภายใต้หัวข้อ
“IOT for Smart Healthcare : Medical Informatics 4.0”
วันแข่งขัน 16-18 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>  Poster RSU Hackathon 2017