กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

September 12, 2017   ข่าวสาร, ทั่วไป

กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต
ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก ๔)
จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๑:๐๐ – ๑๑:๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๑:๓๐ – ๑๒:๒๐ น. รับประทานอาหาร
ชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงาน ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
๑๒:๒๐ – ๑๒:๓๐ น. เปิดงาน
๑๒:๓๐ – ๑๓:๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “Building Quantum Computers”
๑๓:๐๐ – ๑๓:๑๐ น. ศ.ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา กล่าวความในใจ
๑๓:๑๐ – ๑๔:๐๐ น. มอบดอกไม้ และ ถ่ายรูปร่วมกัน
๑๔:๐๐ ปิดงาน

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน >>> https://goo.gl/forms/8pJR6KZkFJji44BC2 หรือ QR Code

ดาวน์โหลดกำหนดการ >>> กำหนดการ งานแสดงมุติจิต ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
การบรรยายในหัวข้อ “Building Quantum Computers”  โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา  >>>>>> Building Quantum Computers.pdf