กำหนดการถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. และ วันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 2560

September 12, 2017   ความสำเร็จ

กำหนดการถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน และ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ภาควิชาฯ ทุกท่าน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต (ป.โท – เอก)
เวลา 13:00 น. ณ ใต้ตึก 4 ฝั่งร้านกาแฟ อินทนิล
(ขอเชิญรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ภาควิชาฯ ทุกท่าน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต (ป.ตรี)
เวลา 09:30 น. ณ ใต้ตึก 4 ฝั่งร้านกาแฟ อินทนิล

***บัณฑิตสามารถทานข้าวหมูแดงหมูกรอบได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.
(ขอเชิญรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย)

**** พร้อมกันนี้ภาควิชาฯ จะเปิดห้องรับรองผู้ปกครองและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
ที่ ห้องประชุมภาควิชาฯ (ห้อง 17-01 / ห้องสัมมนาภาควิชาฯ (ห้อง 17-2) ชั้น 17 และ ห้อง Sky Cafe ชั้น 19
ระหว่างเวลา 08:00 – 17:00 น.
โดยภาควิชาฯ จะจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้รับรองผู้ปกครอง / บัณฑิตใหม่ / คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ทุกท่าน
ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ด้วย