ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย CP Special Talk

November 10, 2017   กิจกรรมนิสิต, ทั่วไป

รายละเอียด CP Special Talk

“Welcome to my world: Lessons learned from a career in computer networking” and “Blockchain: Hype or Hope?”

Speaker: Radia Perlman, Ph.D.
Dell EMC

Radia Perlman is the inventor of the spanning tree protocol which transformed the scalability of layer 2 networks. She has made numerous other fundamental contributions to computer networking in areas such as routing, switching, and security, many of which we have used in one way or another as they are building blocks on the Internet. She is the recipient of prestigious awards such as the Internet Hall of Fame, SIGCOMM, Usenix Lifetime Achievement, and has been inducted into the US National Inventors Hall of Fame for the impact of her work on our daily lives. She is in Thailand this November to deliver the keynote at the Asian Internet Engineering Conference AINTEC 2017 (http://www.interlab.ait.asia/aintec2017/) and will stop by Chulalongkorn University after AINTEC concludes.

14:00-15:00 Title: “Welcome to my world: Lessons learned from a career in computer networking”
I’ll tell the story of how I wound up designing computer network protocols, and various life lessons learned along the way. Along with advice for life, I’ll also give insight into what types of technical problems one can do with a career in industry. I’ll also tell the story of what the “spanning tree algorithm” is, and why it needed to be invented.

15:15 -16:15 Title: “Blockchain: Hype or Hope?”
“Blockchain” is a technology that powers Bitcoin, and has gotten a lot of press, though very little of it actually explains what blockchain is and how it works. This talk will explain how Bitcoin’s blockchain technology works, and its properties, including efficiency, security, and anonymity. There is a lot of misinformation published about it, and to further the confusion, researchers are naming all sorts of things “blockchain” that bear little resemblance to the original blockchain. So, is blockchain a revolutionary technology that will enable not only electronic money, but have all sorts of other applications? Or is it an unscalable fad that will fade away?.

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย CP Special Talk (รับจำนวนจำกัด) ปิดรับสมัคร 21/11/2560 เวลา 15:00น.

CP Special Talk เรื่อง “Welcome to my world: Lessons learned from a career in computer networking” and “Blockchain: Hype or Hope?”
วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00-16.30 น.
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น.
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 202

สนใจลงทะเบียน CP Special Talk ได้ที่ : https://goo.gl/forms/yVH4d53L7f6xcmyV2     — ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว