ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ จับกระแสโลกด้าน Data Science

February 27, 2018   กิจกรรมนิสิต

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ จับกระแสโลกด้าน Data Science

ฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อค้นหาว่าทำไม Data Science มันเป็นสายการเรียนที่ สุด Hot ไปทั่วโลก และถ้าจะเรียนหรือทำงานในด้านนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร พร้อมฟังกรณีศึกษาและพบปะพูดคุยกับผู้บรรยายที่มาจากสถาบันชั้นนำด้าน Data Science and Information Studies

โดย Prof. Paul Gandel, Syracuse University

ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
เวลา 13:30 – 15:00

ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

Note
– การบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษ – Lecure in English Language
– เนื้อหาจะเป็นแนวทั่วไป ให้คนส่วนใหญ่ฟังได้ มากกว่าที่จะลง Technical