รับสมัครพนักงานฝึกงานและพนักงานประจำในระดับปริญญาโท

October 12, 2018   ฝึกงาน-หางาน

บริษัท ฮิตาชิ คอนซั้ลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ในการรับสมัครพนักงานฝึกงานและพนักงานประจำในระดับปริญญาโท ดังรายละเอียดด้านล่าง