กิจกรรมวันไหว้ครูภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2557

August 21, 2014   ปริญญาตรี

ขอเชิญนิสิตปัจจุบันของภาควิชา และศิษย์เก่าผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)