KBTG ได้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงานในโครงการ KBTG Internship Bootcamp 2019

January 7, 2019   ฝึกงาน-หางาน

 KBTG ได้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงานในโครงการ KBTG Internship Bootcamp 2019 และทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ KBTG Young Tech Scholarship 2019 แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562