ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2562

February 1, 2019   ทั่วไป

ประกาศจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของ นิสิต และบุคลากร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงของดการเรียนการสอนทั้งหมดในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์