ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและเอก รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

April 2, 2019   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและเอก รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ http://www.grad.chula.ac.th (ดูที่เมนู – การเข้าศึกษา)

 

icon_new11 เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 >>>>>> www.grad.chula.ac.th


วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(2696-2697_PHD)>>> >>>> Download
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(3336-3337_MEng)>>> >>>>Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคปกติ-2205_CS)>>> >>>>Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(ภาคนอกเวลา- 2205_PT_CS)>>> >>>>Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ภาคปกติ-3338-3339)>>> >>>>Download
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคนอกเวลา-3338-3339_PT_SE>>>> >>>>Download

สมัครที่ >>> >>>> www.grad.chula.ac.th หรือ https://www.register.gradchula.com

สำหรับผู้สมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกหัวข้อวิจัย > >>>>แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร วศ.ด. และ วศ.ม.
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ >>> >>แบบฟอร์มประกอบการสมัครหลักสูตร CS

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2562 >>>  รายละเอียดทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2562

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษา ภาคต้น 2562>>>

รายละเอียดทุน สำหรับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคต้น 2562

 

 

UPDATE 2/4/2562