ประกาศรับสมัคร “ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2562”

April 24, 2019   ทุนการศึกษา
รับสมัคร “ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2562”


รับสมัคร “ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ปีการศึกษา 2562″เป็นทุน TA จากบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตป.โท 1 ทุน และ ป.เอก 1 ทุน (ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีการศึกษา 62 รวมเป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 30 เม.ย. 63)

รายละเอียดเงื่อนไขของทุนดูได้ตามประกาศทุน>>> ดาวน์โหลดรายละเอียดเงื่อนไข
ดาวน์โหลดใบสมัคร>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร
***ส่งใบสมัครที่ธุรการภาควิชาภายในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 (ใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมา) สัมภาษณ์: วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้อง 17-13/1 เวลา 16:00 น. ประกาศผล: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ***สำหรับทุน TA ของภาควิชา สำหรับภาคต้น 62 จะมีอีกหลายทุนและจะประกาศรับสมัครอีกครั้งเร็ว ๆ นี้

—————————————————————————————————

Application is now open for the “Teaching Assistant Scholarships: academic year 2019”. These are TA scholarships from the Graduate School, 1 scholarship for a Master’s student and 1 for a PhD student (to be awarded for the whole academic year or 9 months from 1 August 2019 – 30 April 2020)
Details of the scholarship can be found at>>> Details of the scholarship Download
Application form Download>>> Application form Download

***Submit your application at the admin office by Wednesday 12 June 2019 (use the attached application form)
Interview: Friday 14 June 2019, Room 17-13/1 at 4 pm.
Notification of result: Monday 17 June 2019

***There are more TA scholarships from the Department for semester 1/2019. Watch this space for further announcement.