ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทดแทน) ประจำปีการศึกษา 2562

May 3, 2019   ทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทดแทน) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อทดแทนทุนที่นิสิตยกเลิกการรับทุนการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเงื่อนไขของทุนดูได้ตามประกาศทุน >>> ดาวน์โหลดรายละเอียดเงื่อนไข

ส่งใบสมัครทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8:00-17:00 น. ที่ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม ส่งที่ คุณพิชญาภรณ์ พร้อมเอกสารทั้งหมด (โทร 02-218-6959)