กำหนดการถ่ายภาพหมู่ในพิธีพระราชทานรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่3 และ วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562

September 19, 2019   ความสำเร็จ, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ในพิธีพระราชทานรับปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่3 ตุลาคม 2562
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
เวลา 12:00-12:30 ข้างร้านกาแฟอินทนินท์ ตึก 4
เวลา 12:40-12:50 ณChula Engineering ลานเกียร์

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
ระดับปริญญาตรีบัณฑิต
เวลา 09:15-09:45 ข้างร้านกาแฟอินทนินท์ ตึก 4
เวลา 10:00-10:15 ณ Chula Engineering ลานเกียร์