ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)P7

November 6, 2019   ทั่วไป, ฝึกงาน-หางาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัคร >>>> ตำแหน่งเลขที่–9900_4556

สมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>>> กรอกใบสมัคร