ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในงาน Research Method Conference 2019 ครั้งที่ 1

November 12, 2019   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการในงาน Research Method Conference 2019 ครั้งที่ 1

เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในงานพบกับคุณวิภู เมธาชวลิต Lead Software Engineer จากบริษัท Refinitiv ในหัวข้อ Break RSA encryption by Shor’s Algorithm

ลงทะเบียนและส่งผลงานภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

งานประชุมวิชาการจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 ณ อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 19 ห้อง Sky cafe คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย