ท่านสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตได้โดย คลิกที่นี่

 

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นมากมายด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ อาทิ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ เพื่อน และรุ่นน้องภายในภาควิชา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆที่นิสิตในภาควิชาได้ทำ มีดังนี้