Page 105: [Previous Page][Next Page]
ในบรรยากาศของหุบเขาและไอน้ำจากความร้อนใต้พิภพ เคยมาที่นี่ตอนเด็กๆ ครั้งหนึ่ง จำได้แต่ขึ้นกระเช้าแล้วก็กินไข่ต้มครับหนาวก็หนาว แต่คนเยอะมาก ทัวร์จีนลงด้วยครับ เลยต้องแก่งแย่งกันถ่ายรูปจามประสาจีน ถ้ามัวแต่รอตามมารยาท คงต้องรอจนพวกมันกลับกันไปหมดครับภาชนะขนส่งไข่ดำ เบื้องหลังเป็นอีกวิวที่สวยงามของฟูจิซังโมเดลจำลองของอุทยาน ส่วนที่เป็นบ่อน้ำร้อนที่ใช้ต้มไข่
เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ป๊อปพลาดไม่ได้ที่ต้องไปตักน้ำเพื่อชำระล้างร่างกายตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นล้างแล้วก็มารดศีรษะพระพุทธรูปไม่รู้จักครับ
ขณะโดยสารกระเช้าสูงมากๆ จำได้ว่าตอนเด็กๆ เสียวมาก ไม่กล้าขยับเขยื้อนเท่าไหร่เลยภาพฝีมือป๊อป
โมเดลจำลองของกระเช้าที่เป็นอีกไฮไลท์ของอุทยานอันนี้ก็เรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิภาพฝีมือป๊อป
อันนี้เป็นรถรางวิ่งขึ้นลงเขาระหว่างสถานีต่างๆ ในอุทยานฮาโกเน่แห่งนี้ภาพของรถรางของจริงสะท้อนจากกระจกนูนที่สถานีหนึ่งระหว่างรอรถ
The Great Boiling Valley on Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Boiling_Valley
[Home][Gallery Home] [Previous Page][Next Page]