สถานะ : กำลังศึกษาอยู่

 • ช้อมูลการติดต่อ

 • ชื่อ - สกุล : นายกมล หอมขจร
 • ชื่อเล่น : มน
 • หลักสูตร : วท.ม.
 • ปีที่เข้าการศึกษา : 1/2554
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-872-0982
 • อีเมล์ : km4studio@gmail.com
 • หัวข้อการวิจัย

 • กระบวนการขจัดรอยขีดข่วนบนภาพคิวอาร์โค้ด
 • ความคืบหน้า : 80 % (รอสอบวิทยานิพนธ์)
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 1 A Technique to Remove Scratches from QR Code Images.
 • 2 An Implementation of Process to Remove Scratches from QR Code with Mobile Phone.