แผ่นใส JLab : ซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ULearn : เรียนตามอัธยาศัย หนังสือที่สมชายเขียน