Intro. to Data Structures


ดูผลบางส่วนได้ที่นี่ สวัสดี

ข่าวด่วน
ตัวอย่างข้อสอบปีที่แล้ว ๆ (๒๕๓๙, ๒๕๔๐, ๒๕๔๑, ๒๕๔๒ (กลางภาค, ปลายภาค))
การทดสอบย่อย
JavaIQE : ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบย่อย
BinarySearchTree, QuadraticProbingHashTable
การบ้าน (ตอนเรียนที่ 1   ตอนเรียนที่ 2   ตอนเรียนที่ 3)
Course Syllabus
Java 2 Standard Edition
คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา
JDK1.3.1 
JDK1.3 Doc WinHelp format 
"Java Tutorial" ของ java.sun.com
Java Code Convention
หนังสือ Weiss, "The Data Structures & Algorithm Analysis in Java"
Source codes
Errata

ผู้สอน
ตอนที่ 1 อาจารย์ สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
ตอนที่ 2 อาจารย์ ยรรยง เต็งอำนวย
ตอนที่ 3 อาจารย์ วีระ เหมืองสิน

ข่าวด่วน  

14/03/44 จบแล้ว แล้วค่อยพบกันใหม่

4231234021

A

4230571221

A

4230451621

A

4231223021

A

4231208721

A

4230182821

A

4231214421

A

4231215021

A

4231222421

A

4231202921

A

4230117021

A

4231220121

A

4230348721

A

4230157121

A

4230604321

A

4230151321

A

4231201221

A

02/02/44: จะ quiz ครั้งต่อไป (ครั้งสุดท้าย) เรื่อง  binary heap ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
+  รอบแรก 11:10 ถึง 11:40 สำหรับนิสิตหมายเลข 4130170121 ถึง 4230451621
+  รอบสอง 11:45 ถึง 12:15 สำหรับนิสิตหมายเลข 4230452221 ถึง 4331205921
เรียนก่อน 1 ชั่วโมง แล้วค่อยมาสอบ (ต้องมาสอบให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้)
      
02/02/44: ดูผลการทดสอบย่อยเรื่อง QuadraticProbingHashTable ของตัวเองได้  
  
01/29/44: ผู้ใดสอบครั้งที่แล้วไม่ได้คะแนน หรือสอบครั้งที่แล้วได้ 0 และอยากสอบแก้ตัวในหัวข้อเดิม (BinarySearchTree) แต่โจทย์ใหม่ ให้มาสอบได้วันพุธที่ 31 ช่วงเช้า 9:00-9:30 ห้องเดิม  
  
01/18/44: จะ quiz ครั้งต่อไปเรื่อง hashing ในวันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์  
  
01/18/44: ดูผลการทดสอบย่อยเรื่อง BinarySearchTree ของตัวเองได้  
  
01/11/44: แก้ bug เพิ่ม feature เล็กน้อย ใน JavaIQE ลอง download และติดตั้งใหม่
  
01/10/44: ดูคะแนนสอบกลางภาคได้แล้ว ใครต่ำกว่า 30% ควรพิจารณาเรื่อง W
 
01/09/44: ฆ่า "แมลง" ตัวใหญ่ตัวที่พบตายแล้ว (แต่คงยังมีตัวอื่นหลงเหลือรอดสายตาอยู่แน่ๆ) อย่างไรก็ตาม ใครอยากทดลองใช้ก็ download ไปทดลองดูได้เป็นแฟ้มชื่อ setupIQE.exe run แล้วจะ unzip แฟ้มจำนวนหนึ่ง (ให้ตั้งชื่อ directory ที่จะ unzip ไปให้อยู่ที่ c:\ จะ unzip folder 2110211 และย่อยๆ ใต้ root ของ C:)  unzip เสร็จแล้วก็ลองอ่านวิธีใช้ที่ 2110211\JavaIQE\ReadMe\index.htm ดูก็จะรู้วิธีใช้งานอย่างคร่าวๆ  หรืออยากจะลองอ่านดูก่อนก็ไปที่หน้าของ JavaIQE ดูเอง
ข้อบังคับ : ต้อง install jdk (Java SDK) ก่อน
  
01/05/44: เมื่อวานพบ "แมลง" น่ากลัวตัวใหญ่ในโปรแกรม quiz ของผม จึงขอเลื่อนการให้ลองใช้ไปก่อน แต่ก็ยังคงกำหนดวัน quiz เดิมคือวันพฤหัสที่ 18 (เรื่อง binary search tree) หยุดและเชียร์กีฬามหาวิทยาลัยให้สนุกครับ  
  
12/12/43: อ่านรายละเอียดของการบ้านชิ้นที่ 1 ได้แล้ว (เฉพาะตอนเรียนที่ 1) 
 
09/12/43: จะมีการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่อง linked list ในวันพฤหัสที่ 14 
+  รอบแรก 11:10-11:50 สำหรับนิสิตหมายเลข 4000000000 ถึง 4230452221
+  รอบสอง 11:55 ถึง 12:35 สำหรับนิสิตที่เหลือ
เรียนก่อน 1 ชั่วโมง แล้วค่อยมาสอบ
  
07/12/43: สอบกลางภาควันที่ 22 ธันวาคม เช้า ครอบคลุมบทที่ 1-4 (อ่านรายละเอียดของเนื้อหาที่ครอบคลุมประกอบ) ดูข้อสอบของปีที่แล้วด้วยก็จะเห็นลักษณะของคำถาม
  
23/11/43: จะมีการทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (คราวนี้ของจริง เก็บคะแนน) ในวันพฤหัสหน้าที่ 30 รอบแรก 11:10-11:50 รอบสอง 11:55 ถึง 12:35  (เรียนก่อน 1 ชั่วโมง แล้วค่อยมาสอบ)
  
23/11/43: ขอแจ้งให้ทราบว่าการทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ที่ผ่านมานั้นจะไม่เก็บคะแนน เนื่องจากยังมีเรื่องต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อย  แต่อยากให้นักเรียนทราบว่า จะมีบรรยายกาศการทดสอบย่อยแบบนี้ (แต่เก็บคะแนน) ทั้งหมด 5-6 ครั้ง ในภาคการศึกษานี้  
  
14/11/43: ขอเตือนให้รีบๆ ติดตั้งและฝึกใช้ JDK ด่วน จะมีการทดสอบครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ที่จะถึงนี้ สิ่งที่จะทดสอบก็คือการสร้าง แปล แก้ไขโปรแกรมเล็กๆ ในภาษาจาวา