2110327 การออกแบบอัลกอริทึม

horizontal rule

bulletประมวลรายวิชา
bullet กระดานถามตอบข้อข้องใจ
bullet website วิชา 2110427

horizontal rule

ข่าวสด

bullet4/09/47 :
bullet การบ้านอัลกอริทึม Euclidean TSP (Branch & Bound) (ตอนเรียนสมชาย)
bullet23/08/47 :
bullet การบ้านอัลกอริทึม Depth-First Search (ตอนเรียนสมชาย)
bullet16/08/47 :
bullet การบ้านอัลกอริทึมของ Dijkstra (ตอนเรียนสมชาย)
bullet13/08/47 :
bulletดูคะแนนสอบกลางภาคได้แล้ว
bullet05/07/47 :
bulletถ้าสนใจอัลกอริทึมของปัญหา "ดาวเด่น" (Celebrity problem) กดดูได้ (2MB)
bullet02/07/47 :
bulletQuicksort ที่ใช้ใน java.util.Arrays
bullet อัลกอริทึมสำหรับปัญหา (n2-1) puzzle (divide & conquer + greedy)
bullet Mersene prime ตัวที่ 41  224,036,583 - 1 (ขนาด 7 ล้านกว่าหลักฐานสิบ)
bullet01/07/47 : ยินดีต้อนรับสู่ 2110327  โปรดติดตามประกาศหรือถ้ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับวิชานี้ ถามตอบได้ที่ กระดานถามตอบข้อข้องใจ

horizontal rule

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล