2110427 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมข่าวสด

 • 07/10/44 : ตรวจเสร็จ ส่งเกรด สวัสดี และถ้าใครต้องการให้ความเห็นหรือระบายอะไร เกี่ยวกับวิชานี้ก็ขอเชิญได้ที่นี่ครับ พร้อมรับความคิดเห็นข้อแนะนำเสมอครับ (ผมเพิ่งปรับปรุงและติดตั้งซอฟต์แวร์ Jive ก็ขอเป็นการทดสอบระบบไปในตัวด้วย)
 • 19/09/44 : ดูคำถามทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบไล่ในอาทิตย์หน้า (ส่วนของอ. ประภาสจะเพิ่มให้พรุ่งนี้) คุณควรมีความสามารถตามที่ระบุเป็นอย่างน้อยก่อนเข้าสอบ
 • 17/09/44 : ดูข้อสอบเก่าๆ ได้ตามคำขอ แต่ต้องขอเน้นว่าหัวข้อที่สอนของปีนี้ไม่เหมือนกับของปีที่แล้วๆ มา (local search, approx. string matching, computational geometry)
 • 06/09/44 : วิชานี้สอบปลายภาควันพุธที่ 26 กันยายน 13.00 - 16.00 น
 • 04/09/44 : วันพฤหัสบดีที่ 6 นี้ ตอนเรียนที่ 2 (อ.ประภาส) มีสอบเรื่องเอ็นพีบริบูรณ์ (NP-complete) และเรื่องการค้นเฉพาะที่ (local search)
 • 30/08/44 : กรุณานำ 427hw4.zip ชุดใหม่ (กว่า) ไปใช้ ของครั้งที่แล้วเป็นของเก่า ไม่ได้แก้ ขอโทษด้วย 
 • 27/08/44 : มีปัญหาใน hw4.jar และ Hw4.java ของการบ้านครั้งที่ 4 ที่แจกให้ไป กรุณานำ 427hw4.zip ชุดใหม่ไปใช้ 
 • 24/08/44 : การบ้านครั้งที่ 4 สำหรับตอนเรียนที่ 1 มีให้ทำอีกแล้ว
 • 20/08/44 : ประกาศคะแนนสอบกลางภาค
 • 20/07/44 : การบ้านครั้งที่ 3 สำหรับตอนเรียนที่ 1 มีให้ทำแล้ว
 • 19/07/44 : สอบกลางภาควันพฤหัสที่ 26 เวลา 9-12น. ห้อง 303 และ 304 ตึก 1
 • 10/07/44 : ตอนเรียนที่ 2 สอบย่อยเรื่อง divide and conquer และ dynamic programming วันพฤหัสที่ 19 ก.ค. นี้
 • 10/07/44 : เพิ่มเติมและแก้ไขที่ผิดของ การบ้านที่ 2 นิดหน่อย สำหรับผู้ลงเรียนตอนเรียนที่ 1
 • 09/07/44 : วันพฤหัสที่ 12 งดการสอน ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ ๒๙๖๕/๒๕๔๔
 • 09/07/44 : การบ้านที่ 2 สำหรับผู้ลงเรียนตอนเรียนที่ 1
 • 20/06/44  :
  • ใครสนใจหนังสืออัลกอริทึมของผมไป ที่นี่ (หนังสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ และซีเอ็ดฯ หนังสือจะมาที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ วันอังคาร 26)
  • section 1 มีการบ้านครั้งที่ 1 กำหนดส่งวันพฤหัสที่ 28
  • section 2 (อ.ประภาส) มีทดสอบย่อยสั้นๆ วันพฤหัสนี้
 • 11/06/44 : วันพฤหัสที่ 14 นี้มีเรียนตามปกติครับ
 • 05/06/44 : ทาง สวทช. แจ้งมาว่าหนังสืออัลกอริทึมภาษาไทย คงจัดพิมพ์เสร็จก่อนวันที่ 20 เดือนนี้ (คาดว่าราคาเล่มละประมาณ 150-200 บาท)
 • 05/06/44 : Loading....Ok. 
  • ขอให้นักเรียนทุกคน ทำสำเนาแผ่น CD-ROM ซึ่งบรรจุรายละเอียดการบรรยายของวิชานี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ไว้ดูเองที่บ้านประกอบการเรียนด้วย ผมจะแจกแผ่นต้นฉบับให้ในวันแรก 
  • สำหรับหนังสือ "การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม" (ภาษาไทย) นั้น นักเรียนสามารถ download ได้จาก http://www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/books แต่ถ้าใครอยากได้เป็นเล่ม ก็คงต้องรอประมาณปลายเดือนนี้ทาง สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) จะจัดพิมพ์เป็นเล่มเสร็จ