2110427 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม

ประมวลรายวิชา
กระดานถามตอบข้อข้องใจ
รายละเอียดของวิชาเพิ่มเติมของอาจารย์ประภาส
รายการข้อผิดพลาดของหนังสือ CLR

ข่าวสด

16/10/45 :
แผ่นใสของการบรรยายครั้งสุดท้าย (ตอนเรียนที่ 1)
06/09/45 :
สอบปลายภาควันที่ 25 กันยายน (13.00-16.00น)
20/08/45 :
ดูผลสอบกลางภาค (ควรถอน ถ้าต่ำกว่า 15)
01/08/45 :
สอบกลางภาคที่ห้องเรียนวันพฤหัส
31/07/45 :
เพิ่งมีคนทวงแผ่นใสเรื่อง greedy ก็เลยทำให้ ขอโทษด้วย
29/07/45 :
ดูข้อสอบปีก่อนๆ ได้
01/07/45 :
ตอนเรียนที่ 1 จะมีการทดสอบย่อย (ราว 30 นาที) เรื่อง สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ และการวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ เวลา 8:30 - 9:00 วันจันทร์ที่ 8 ห้อง 3204 (ห้องเรียน) หลังการทดสอบย่อยก็สอนต่อ
08/06/45 :
ขอโทษด้วยที่บอกช้า  ตอนเรียนที่ 1 เรียนวันจันทร์ 8.30-10.00น. ที่ห้อง 3204 ตึก 3 วิศวฯ
เพิ่งได้รับแจ้งมาเปลี่ยนห้องครับสำหรับวันพฤหัส ตอนเรียนที่ 1 และ 2 เรียนร่วมกันที่ ห้อง 3422  เวลา 10.00-11.30น 
ตามที่บอกไปแล้วว่าเกิดความผิดพลาดเรื่องการกำหนดจำนวนนิสิตในตอนเรียนที่ 1 ทำให้จำนวนนิสิตเกินว่า 55 คน ตามที่ควรเป็น (เข้าใจว่าตอนนี้มี 82 คน) จึงจะต้องขอให้นิสิตที่ไม่มีหมายเลขอยู่ในรายการนี้ (รายการนี้เป็นรายการใน CR52 ที่ผมได้รับครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย.) ช่วยย้ายตอนเรียนไปเรียนในตอนเรียนที่ 2 ด้วย
05/06/45 : ใครสนใจทำสำเนาแผ่น CD-ROM ซึ่งบรรจุรายละเอียดการบรรยายของวิชานี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ไว้ดูเองที่บ้านประกอบการเรียนด้วย ก็ติดต่อสมชายได้

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล