2110427 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม

bulletประมวลรายวิชา
bulletกระดานถามตอบข้อข้องใจ
bulletตอนเรียนที่ 2 (อ. ประเภาส)
bulletตอนเรียนที่ 3 (อ. สมชาย)

ข่าวสด

bullet7/10/46 : ผลการออกสลากเอ๊ยไม่ใช่สอบสำหรับวิชานี้ได้แก่
 

4431212321

A

4431226121

A

4431233521

A

4431203721

A

4430010721

A

4430294621

A

4431220321

A

4431232921

A

4431218121

A

4431219821

A

เนื้อที่ไม่พอ ...

...

bullet17/09/46 : สำหรับตอนเรียนที่ 3  คะแนนรวมของการทดสอบย่อยทั้งหมด
bullet10/09/46 : สำหรับตอนเรียนที่ 3  ดูคะแนนรวมของการทดสอบย่อยสามครั้งแรก แล้วถ้าใครได้เต็ม 10 แล้ว ก็ไม่ต้องเข้าสอบย่อยครั้งสุดท้ายในวันที่ 11 นี้
bullet07/09/46 : การบ้านครั้งสุดท้ายสำหรับตอนเรียนที่ 3
bullet26/08/46 : pseudo-code ต่างๆ ของอัลกอริทึมแบบ DFS, BFS, LC-search, Backtracking สำหรับปัญหา 0/1 Knapsack
bullet19/08/46 : สำหรับตอนเรียนที่ 3 จะมีการสอบย่อยในวันอังคารที่ 26 เรื่อง graph representations, Dijkstra's, Prim's, and Kruskal's algorithms, DFS, BFS และ  topological sort.  (ให้อ่านการพิสูจน์ความถูกต้องของ Dijkstra's algorithm มาด้วย)
bullet19/08/46 : สำหรับตอนเรียนที่ 3 ให้อ่านคำแนะนำสำหรับการบ้าน
bullet18/08/46 : ดูคะแนนผลสอบกลางภาคได้แล้ว
bullet19/07/46 : สอบกลางภาควันอังคารที่ 5 สิงหาคม เวลา 10-12น ณ ห้องที่เรียน เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องทีสอนตั้งแต่ต้นภาคจนถึง (และรวมด้วย) เรื่อง dynamic programming
bullet08/07/46 : การสาธิตอัลกอริทึม (แบบง่ายสุดๆ) สำหรับ closest point problem
bullet05/06/46 : สนใจดูเนื้อหาที่สอนในปี พ.ศ. 2542 (และใน CDROM) ได้
bullet02/06/46 : เวลาและสถานที่เรียน
bulletตอนเรียนที่ 2 : อังคาร และ พฤหัส  10:00-11:30 ห้อง ENG3324
bulletตอนเรียนที่ 3 : อังคาร และ พฤหัส  10:00-11:30 ห้อง ENG3415
bullet02/06/46 : เมื่อปี พ.ศ. 2542 ผมและอาจารย์ประภาสทำบทเรียนสอนวิชานี้บันทึกเนื้อหาการสอนลงใน CD-ROM  (เนื้อหาหลายสิบชั่วโมง)  ซึ่งอาจใช้เป็นประกอบการเรียน หรือทบทวนเนื้อหาของวิชานี้ในปีการศึกษานี้ได้ ใครสนใจทำสำเนาแผ่น CD-ROM ติดต่อสมชายได้ (video tape ก็มี แต่หลายม้วน)
bullet02/06/46 : ยินดีต้อนรับสู่ 2110427  มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับวิชานี้ ถามตอบได้ที่ กระดานถามตอบข้อข้องใจ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล