ขั้นตอนการติดตั้ง


คร่าวๆ

 • ติดตั้ง J2SDK Standard Edition
  • download Java SDK Standard Edition รุ่นก็ได้ ที่ Sun ขนาด ประมาณ 80MB  download เฉพาะ SDK ของ Windows ไม่ต้อง download JRE)
  • ติดตั้ง Java SDK
 • ติดตั้ง JLab
 • ติดตั้ง Java Help File (ขั้นตอนนี้จะไม่ทำก็ได้)
  • download Java 6 Help File (j2se6.zip) (54MB)
  • จากนั้น unzip เอาแฟ้ม j2se6.chm ไว้ใน JLab folder (ปกติอยู่ที่ \Program Files\JLab)
 • ใช้งาน JLab
  • เรียกใช้ JLab ได้จากไอคอน JLab บน Windows desktop

หมายเหตุ

 • ระบบต้องมี J2SDK รุ่นที่ 1.5 ขึ้นไป  JLab จึงจะทำงาน
 • แฟ้ม j2se6.chm คือ help file ของ Java 2 API
 • หากต้องการติดตั้งเครื่องมือทางซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ JLab รองรับ ให้ดูวิธีการติดตั้งโดยคลิกที่ additional s/w tools ที่หน้าจอแรก หลังสั่งทำงาน JLab
 • มีปัญหาการติดตั้งใดๆ ถามได้ที่กระดาน JLab
   

Description: http://www.cp.eng.chula.ac.th/php/counter.php?code=spjJLabDL
(03/02/07)

 

Description: web stats