อัลกอริทัศน์ (ไม่เงียบไม่สั้น)


CU-Writer รำลึก


การนับจำนวนครั้งที่แต่ละคำสั่งทำงาน


ยืนสอนในเพาเวอร์พอยน์


Fore-Edge Printing

การพิมพ์ที่ด้านข้างของหนังสือ


cut2col

โปรแกรมตัดเอกสาร pdf


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ cut2col ได้ที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/cut2col

RightLang

โปรแกรมแก้ไขปัญหาการพิมพ์ผิดภาษา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ RightLang ได้ที่ http://www.rightlang.com

ปัจฉิมนิเทศ CP34

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ก.พ.. 2554)


ปัจฉิมนิเทศ CP34 (ไม่เงียบไม่สั้น)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ก.พ.. 2554)


การผสมผสานการเรียนรู้ในวิชา 2110101

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (ธ.ค. 2553)


สื่อการเรียนการสอน

Faculty Talk วิศวฯ จุฬา (มี.ค. 2553)


คนไอทีกับการพัฒนาตนเอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ค. 2552)


เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ JLab

วิชาการจัดการระบบสารสนเทศ (ธ.ค. 2550)


S.Prasijutrakul 2011