ถ้าสนใจเป็นแฟ้ม excel ก็มีให้ครับ

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

หมายเหตุ : การจัดทำตารางข้างล่างนี้กระทำด้วยความอยากรู้ภายในเวลาอันจำกัดประมาณครึ่งชั่วโมง
ผู้จัดทำไม่ขอรับประกันความถูกต้อง 100% ของการนับคำที่ปรากฎในตารางข้างล่างนี้
วืธีทำ


ตารางเปรียบเทียบความถี่ของคำต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญ 2540 และร่างรัฐธรรมนูญปี 2550


รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2540   ร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2550
คำ ความถี่   คำ ความถี่
การ 1328   การ 1790
ที่ 946   และ 1210
และ 930   ที่ 1190
ให้ 889   ให้ 1077
ใน 807   ใน 1034
หรือ 807   มี 946
มี 752   หรือ 896
มาตรา 715   ของ 828
ของ 713   ตาม 805
ตาม 700   มาตรา 675
เป็น 534   เป็น 647
รัฐธรรมนูญ 479   ผู้ 547
สมาชิก 467   สภา 500
ผู้ 465   ได้ 498
สภา 465   รัฐธรรมนูญ 477
ได้ 398   สมาชิก 470
ผู้แทนราษฎร 352   ไม่ 433
ไม่ 351   ความ 373
เลือกตั้ง 330   ผู้แทนราษฎร 357
ต้อง 309   ต้อง 339
วุฒิสภา 288   ไป 338
ความ 286   ตำแหน่ง 334
ตำแหน่ง 285   ต่อ 322
รับ 277   โดย 319
ไป 276   รับ 314
โดย 273   เลือกตั้ง 313
กฎหมาย 268   กรรมการ 312
วัน 264   หนึ่ง 304
หนึ่ง 263   วุฒิสภา 299
จะ 253   ประธาน 287
กรรมการ 252   จะ 279
ประธาน 251   วัน 272
ต่อ 245   วรรค 266
นั้น 245   นั้น 265
ซึ่ง 226   ด้วย 256
นี้ 225   ใช้ 255
ร่าง 224   กฎหมาย 254
กรณี 218   จาก 250
พระราชบัญญัติ 217   กรณี 246
วรรค 215   บุคคล 240
ใช้ 212   แห่ง 237
จาก 207   คณะ 235
บุคคล 202   ซึ่ง 226
คณะ 201   ศาล 226
แห่ง 201   พระราชบัญญัติ 221
ด้วย 196   สิทธิ 218
ศาล 194   นี้ 217
ใด 174   เพื่อ 215
ประกอบ 173   ดำเนิน 208
รัฐสภา 173   ว่า 205
ว่า 173   ใด 196
ดัง 172   มา 186
สิทธิ 158   ดัง 184
เห็น 153   ดำรง 183
แต่ 152   จำนวน 181
พระ 149   ร่าง 174
พิจารณา 148   หน้าที่ 174
เพื่อ 147   แต่ 173
ประชุม 146   ประชุม 172
ลง 143   รัฐ 172
จำนวน 142   เห็น 172
รัฐ 142   กับ 170
มา 141   พิจารณา 170
หน้าที่ 138   อยู่ 169
อื่น 136   รัฐสภา 156
อยู่ 135   อื่น 151
บัญญัติ 129   พระ 149
กล่าว 126   บทบัญญัติ 144
บทบัญญัติ 125   ลง 138
ดำรง 124   ราชการ 137
ดำเนิน 121   อำนาจ 135
กับ 118   กล่าว 134
คน 117   แล้ว 133
นับ 117   แผ่นดิน 132
ไว้ 115   ประกอบ 131
บังคับ 113   สอง 128
ราชการ 113   บังคับ 126
ชอบ 111   งาน 125
กำหนด 110   ชาติ 125
สอง 109   นับ 124
นำ 105   บัญญัติ 123
แล้ว 103   ปฏิบัติ 123
อำนาจ 103   ประชาชน 123
ขึ้น 102   ทั้ง 121
กระทำ 101   ทำ 121
มิได้ 101   ชอบ 120
ตรวจ 100   ตรวจ 120
แต่งตั้ง 97   นำ 119
ทำ 97   ไว้ 119
ประกาศ 97   กำหนด 118
แผ่นดิน 97   บริหาร 115
เลือก 96   กระทำ 114
สิบ 95   กว่า 113
เสนอ 95   ส่วน 113
ทรง 92   สาม 111
มหา 92   องค์กร 111
ชาติ 91   ตุลาการ 110
กษัตริย์ 90   เสนอ 110
ตุลาการ 90   คน 108
กัน 88   แต่งตั้ง 108
พ้น 88   กัน 107
ทุจริต 87   หน่วย 107
มติ 87   สิบ 103
สาม 87   มิได้ 101
ปฏิบัติ 86   ท้องถิ่น 100
กว่า 85   วินิจฉัย 97
ภายใน 85   รวม 96
ท้องถิ่น 83   อย่าง 96
ป้องกัน 83   จัด 95
พรรคการเมือง 83   ทรง 94
เมื่อ 83   ทาง 93
อัน 80   ภายใน 92
ย่อม 79   มติ 92
วินิจฉัย 79   ศาลฎีกา 92
หน่วย 77   พรรคการเมือง 91
ทั้งนี้ 76   ผล 90
งาน 75   กษัตริย์ 89
ทั้ง 75   มหา 89
ปราบปราม 75   ปกครอง 86
เท่า 74   ประโยชน์ 86
ห้า 73   ป้องกัน 86
ชื่อ 71   พ้น 86
แทน 70   อัน 86
มิ 69   ทุจริต 85
ก่อน 66   ย่อม 85
น้อย 66   เงิน 84
บัญชี 66   ขึ้น 83
เวลา 66   สรร 83
บริหาร 65   น้อย 82
เว้นแต่ 65   เมื่อ 82
อย่าง 62   ถึง 80
ถูก 61   ทางการ 80
ประโยชน์ 61   แทน 80
ประชาชน 60   ประกาศ 80
ผล 60   ก่อน 79
ระหว่าง 60   เกี่ยว 79
เงิน 59   เท่า 79
ปี 59   ทั้งนี้ 77
ถ้า 56   ปราบปราม 77
คดี 55   ปี 77
จัด 55   ส่วนท้องถิ่น 77
สมัคร 55   หา 77
สี่ 55   เมือง 73
เกี่ยว 54   ร่วม 72
คำ 54   เว้นแต่ 72
ทั้งหมด 54   ยัง 71
ส่วนท้องถิ่น 54   ระหว่าง 69
เพิ่มเติม 53   เวลา 68
แก้ไข 52   ศาลปกครอง 68
ปกครอง 52   ถ้า 66
ยัง 52   เรื่อง 66
ราย 52   คดี 64
คะแนน 51   เลือก 63
รัฐมนตรี 51   คณะรัฐมนตรี 62
ออก 51   มิ 62
ออกเสียง 51   รัฐมนตรี 62
เรื่อง 50   เป็นการ 61
ศาลปกครอง 50   ราย 61
ถึง 49   สุด 61
ทางการ 49   ทั้งหมด 60
คณะรัฐมนตรี 48   ห้า 59
ไทย 48   พิพากษา 58
ส่วน 48   วาระ 57
ข้าราชการ 47   นายกรัฐมนตรี 56
คุ้มครอง 47   อิสระ 56
ตน 47   คุ้มครอง 55
นายกรัฐมนตรี 46   สูง 55
พิพากษา 46   เสรีภาพ 55
เมือง 46   กิจการ 54
รวม 46   คำ 54
องคมนตรี 46   ไทย 54
ร่วม 45   ศึกษา 54
สุด 45   ระ 53
วาระ 44   แต่ละ 52
ทาง 43   ประเทศ 52
เป็นการ 43   สมัคร 52
สิ้นสุด 43   ส่งเสริม 51
สูง 42   ออก 51
คดีอาญา 41   ออกเสียง 51
ลักษณะ 41   เพื่อให้ 50
แก่ 40   ชื่อ 49
ทุก 40   ลักษณะ 49
เสรีภาพ 40   คะแนน 48
ห้าม 40   งบประมาณ 48
รักษา 39   ตน 48
ราช 39   รักษา 48
องค์กร 39   ข้าราชการ 47
ตรา 38   เข้า 47
ภาพ 38   ส่ง 47
เหตุ 38   ถูก 46
ใหม่ 37   เขตเลือกตั้ง 45
คะแนนเสียง 36   จังหวัด 45
ประกอบด้วย 36   อนุโลม 45
อนุโลม 36   อาจ 45
36   ด้าน 44
กรรมาธิการ 35   พัฒนา 44
เข้า 35   ห้าม 44
ศาลฎีกา 35   แก้ไข 43
อาจ 35   ตรา 43
อาณาจักร 35   นโยบาย 42
แจ้ง 34   สิ้นสุด 42
ส่ง 34   กรรมาธิการ 41
สมัย 34   แก่ 41
สำคัญ 34   ผิด 41
อายุ 34   เหตุ 41
ระ 33   องคมนตรี 41
แสดง 33   ประกอบด้วย 40
ข้อบังคับ 32   ยื่น 40
เขตเลือกตั้ง 32   สี่ 40
ครบ 32   ใหญ่ 40
แต่ละ 32   ทั่วไป 39
ประเทศ 32   ราช 39
ผิด 32   วิธี 39
รัฐวิสาหกิจ 32   วิธีการ 39
วิธีการ 32   ใหม่ 39
เกิน 31   แบบ 38
จำเป็น 31   เพิ่มเติม 38
ทั่วไป 30   สนับสนุน 38
เรียก 30   การก 37
ขอ 29   รัฐวิสาหกิจ 37
ทรัพย์สิน 29   เศรษฐกิจ 37
บรม 29   จำเป็น 36
วิธี 29   สมัย 36
เสร็จ 29   ภาพ 35
การก 28   รายงาน 35
กิจการ 28   อาณาจักร 35
ครั้ง 28   ข้อ 34
งบประมาณ 28   คดีอาญา 34
เฉพาะ 28   บัญชี 34
พระราช 28   แสดง 34
แล้วแต่ 28   เกิน 33
อิสระ 28   มีค 33
ขัด 27   เหมาะสม 33
คุณสมบัติ 27   ครั้ง 32
จังหวัด 27   คะแนนเสียง 32
ผู้ทรง 27   เคย 32
พนักงาน 27   ทราบ 32
พระองค์ 27   ทุก 32
เพื่อให้ 27   วาม 32
ยื่น 27   เสร็จ 32
แรก 27   ขอ 31
ศึกษา 27   เข้าชื่อ 31
จนกว่า 26   แจ้ง 31
มาก 26   รายจ่าย 31
รายงาน 26   สอบ 31
ลูกจ้าง 26   สาธารณะ 31
กระทำความผิด 25   คำสั่ง 30
คุณวุฒิ 25   คุณสมบัติ 30
ถือว่า 25   เฉพาะ 30
ทราบ 25   ถือ 30
ยุบ 25   ทรัพย์สิน 30
ราชโองการ 25   แล้วแต่ 30
สมควร 25   ครบ 29
สอบ 25   ตั้ง 29
หา 25   บรม 29
ข้อ 24   ประชามติ 29
เช่น 24   เรียก 29
ตั้ง 24   สำคัญ 29
ประชามติ 24   ขัด 28
ผู้สำเร็จ 24   คำนึง 28
พร้อม 24   จนกว่า 28
เริ่ม 24   สามารถ 28
หลักเกณฑ์ 24   หก 28
เคย 23   ก็ได้ 27
ร้อย 23   จริยธรรม 27
ศาลยุติธรรม 23   เจ้าหน้าที่ 27
กล่าวหา 22   ตรง 27
ข้อเท็จจริง 22   พร้อม 27
พระราชกำหนด 22   พระราช 27
พุทธศักราช 22   พระองค์ 27
มีค 22   ราชโองการ 27
เหลือ 22   ศาลยุติธรรม 27
อีก 22   หลักเกณฑ์ 27
ขัง 21   เช่น 26
จับ 21   ธรรม 26
เจ้าหน้าที่ 21   มาก 26
เดียว 21   ระบบ 26
ถอดถอน 21   แรก 26
เปิดเผย 21   ถือว่า 25
เพียง 21   ผู้ทรง 25
รอง 21   หมวด 25
วาม 21   ชั่วคราว 24
วิทยุ 21   นาม 24
เก้า 20   ผู้สำเร็จ 24
คำพิพากษา 20   ยุบ 24
คุม 20   ร้องขอ 24
ประจำ 20   สังคม 24
รายจ่าย 20   อายุ 24
ส่งเสริม 20   การเงิน 23
หก 20   กึ่ง 23
อันเป็น 20   ข้อบังคับ 23
อาศัย 20   คิดเห็น 23
การเมือง 19   คุณวุฒิ 23
กึ่ง 19   ถอดถอน 23
ถือ 19   แนว 23
นอกจาก 19   แผนก 23
แบบ 19   พระราชกำหนด 23
ร้องขอ 19   เริ่ม 23
ละ 19   สัดส่วน 23
ว่าง 19   หาก 23
หนี้สิน 19   เอกชน 23
หลักฐาน 19   ข้อเท็จจริง 22
เอกสาร 19   จ่าย 22
เข้าชื่อ 18   เดียว 22
ฉบับ 18   แถลง 22
นาม 18   ประจำ 22
เปิด 18   เปิดเผย 22
ราชกิจจานุเบกษา 18   เพียง 22
ว่าการ 18   ว่าการ 22
สรร 18   สุจริต 22
หมวด 18   องค์การ 22
ก็ได้ 17   เขต 21
กันเอง 17   ใดๆ 21
การเงิน 17   พุทธศักราช 21
จัดตั้ง 17   สนอง 21
แนะนำ 17   เหลือ 21
ปรึกษา 17   อภิปราย 21
แผนก 17   อีก 21
แย้ง 17   ขั้น 20
สนอง 17   ฉบับ 20
สาระ 17   ต่ำ 20
สำนัก 17   ไต่สวน 20
สุจริต 17   พนักงาน 20
หาก 17   ลูกจ้าง 20
องค์การ 17   ว่าง 20
อภิปราย 17   อนุมัติ 20
ค่า 16   อันเป็น 20
คำสั่ง 16   คำพิพากษา 19
คืน 16   จัดตั้ง 19
จน 16   ชุมชน 19
เดียวกัน 16   ทบ 19
โทษ 16   บริการ 19
ปกติ 16   เปิด 19
ปฏิญาณ 16   มนุษยชนแห่ง 19
เพราะ 16   ร้อย 19
สั่ง 16   สำนัก 19
สามัญ 16   สิ่งแวดล้อม 19
สิ่งแวดล้อม 16   หลักฐาน 19
อนุมัติ 16   อาศัย 19
เอกชน 16   กระทำความผิด 18
เอง 16   เกิด 18
เงินเดือน 15   คุณภาพ 18
ใต้ 15   เดียวกัน 18
ถ้อยคำ 15   นิติบัญญัติ 18
ธรรม 15   ปัญหา 18
ประชาธิปไตย 15   ผลก 18
ประมุข 15   มีหน้า 18
พรรค 15   รายการ 18
เพิ่ม 15   ราษฎร 18
ภาย 15   ลงโทษ 18
มนุษยชนแห่ง 15   วิทยุ 18
มีหน้า 15   สมควร 18
ระบอบ 15   หนังสือสัญญา 18
ราษฎร 15   หลักการ 18
ลับ 15   เอง 18
ลา 15   เก้า 17
วางใจ 15   ข้อมูล 17
สิ้น 15   ติดต่อ 17
โอน 15   ทำให้ 17
คุณภาพ 14   ปรึกษา 17
จ่าย 14   เป็นอัน 17
ตรง 14   พื้นฐาน 17
ต่ำ 14   มั่นคง 17
แถลง 14   ระยะ 17
นโยบาย 14   วิชาชีพ 17
ฟ้อง 14   ศาสนา 17
เศรษฐกิจ 14   เสียง 17
สนับสนุน 14   อัยการ 17
สาธารณะ 14   เอกสาร 17
กฎ 13   16
เกิด 13   กล่าวหา 16
ขาด 13   คง 16
เขต 13   ควร 16
คำนึง 13   คำร้อง 16
คิดเห็น 13   คืน 16
คุก 13   จัดการ 16
จำ 13   ตลอด 16
ญัตติ 13   ใต้ 16
ด้าน 13   ปฏิญาณ 16
ดี 13   ปรมาภิไธย 16
แบ่ง 13   ประชาธิปไตย 16
ปัญหา 13   ประมุข 16
เป็นอัน 13   ภาย 16
พัฒนา 13   แย้ง 16
รับหน้า 13   รอง 16
ลำดับ 13   ระบอบ 16
ศาสนา 13   ราชกิจจานุเบกษา 16
สอบสวน 13   สามัญ 16
เสียง 13   ค่า 15
หลักการ 13   เงินเดือน 15
กระทรวง 12   ชีวิต 15
คราว 12   ดี 15
จัดการ 12   ทรัพยากรธรรมชาติ 15
ชั้น 12   ที่มา 15
ต่อหน้า 12   แบ่ง 15
ตั้งแต่ 12   เพราะ 15
ต่าง 12   ภาค 15
ตาย 12   มาตรฐาน 15
บูรณ์ 12   รอ 15
ปรมาภิไธย 12   ระดับ 15
ประการ 12   รู้ 15
ปีบ 12   ละ 15
พระราชกฤษฎีกา 12   สั่ง 15
มีอายุ 12   หลัก 15
ยี่สิบ 12   กฎ 14
ระบุ 12   กลุ่ม 14
รายการ 12   การเมือง 14
ริ 12   เกี่ยวข้อง 14
องค์ 12   จน 14
ก็ 11   ช่วยเหลือ 14
กรม 11   ญัตติ 14
คำนวณ 11   ตก 14
จำกัด 11   ถ้อยคำ 14
จำเลย 11   ประสิทธิภาพ 14
ใช่ 11   ฝ่ายค้าน 14
ตลอด 11   ลับ 14
ถัด 11   วาง 14
ทบวง 11   วางใจ 14
ทูล 11   สอบสวน 14
บังคับบัญชา 11   หนี้สิน 14
ปรากฏ 11   กำกับ 13
ระเบียบ 11   ขาด 13
ระยะ 11   ทูล 13
รับรอง 11   ปกติ 13
เลื่อน 11   ปีงบประมาณ 13
ว่าผู้ 11   เปลี่ยนแปลง 13
สัญชาติ 11   ฝ่าฝืน 13
สามารถ 11   พื้นที่ 13
อนุญาต 11   ยก 13
อบรม 11   รับหน้า 13
กระจายเสียง 10   รูป 13
กราบ 10   เลื่อน 13
ควร 10   สอดคล้อง 13
คำร้องขอ 10   สาระ 13
ซื่อสัตย์ 10   สุขภาพ 13
ตก 10   กระทบ 12
ตอบแทน 10   กราบ 12
ไต่สวน 10   การคลัง 12
โทรทัศน์ 10   ขณะ 12
นอก 10   ข้อความ 12
บังคม 10   ข้าง 12
ปีงบประมาณ 10   จับ 12
ฝ่าย 10   ชี้แจง 12
พนักงานอัยการ 10   ใช่ 12
ยับยั้ง 10   ดูแล 12
ระบบ 10   เดิม 12
สงบ 10   นอก 12
เหมาะสม 10   บังคม 12
ใหญ่ 10   บูรณ์ 12
อาญา 10   ปรากฏ 12
กระทบกระเทือน 9   ปีบ 12
กำกับ 9   เพิกถอน 12
เกี่ยวข้อง 9   เพิ่ม 12
ข้อความ 9   ฟ้อง 12
ขั้น 9   รับรอง 12
ข้าง 9   ริ 12
คง 9   สื่อมวลชน 12
ควบคุม 9   หุ้น 12
จัดสรร 9   องค์ 12
ชั่วคราว 9   กันเอง 11
ชี้ขาด 9   ซื่อสัตย์ 11
ดำเนินคดี 9   ด่วน 11
ดูแล 9   ได้เสีย 11
ทำให้ 9   ตั้งแต่ 11
เปลี่ยนแปลง 9   ตาย 11
ฝ่ายค้าน 9   บท 11
พนักงานสอบสวน 9   ประการ 11
พื้นฐาน 9   ผูกพัน 11
มั่นคง 9   ภายหลัง 11
ร่ำรวย 9   มีอายุ 11
เลขาธิการ 9   ยับยั้ง 11
เลิก 9   ยี่สิบ 11
และข้อ 9   ยืนยัน 11
วิชาชีพ 9   ระบุ 11
สถาบัน 9   ลา 11
สังคม 9   ส่วนรวม 11
สำหรับ 9   อนุญาต 11
หลัก 9   โอน 11
อัยการ 9   ก็ 10
กระบวนการ 8   กระบวนการยุติธรรม 10
ขณะ 8   คำร้องขอ 10
คำร้อง 8   จัดสรร 10
เงื่อนไข 8   จำกัด 10
จนถึง 8   เจ็ด 10
ชาว 8   เจ้าของ 10
ชีวิต 8   ชั้น 10
ด่วน 8   ชิ 10
ตัว 8   ได้โดย 10
ติดต่อ 8   ถึงที่ 10
ถวาย 8   ทั่วถึง 10
ถึงที่ 8   ที่ดิน 10
ทรัพยากรธรรมชาติ 8   เที่ยงธรรม 10
ที่มา 8   ผู้เสียหาย 10
เที่ยงธรรม 8   แผน 10
เทียบเท่า 8   ยุติธรรม 10
บท 8   รวดเร็ว 10
บริษัท 8   ระเบียบ 10
บำรุง 8   ลำดับ 10
โปรด 8   เลขาธิการ 10
พลาง 8   วิจัย 10
ภาษี 8   วินัย 10
ยินยอม 8   สงบ 10
ยุติธรรม 8   สัญชาติ 10
เรียบร้อย 8   สิ้น 10
ส่วนรวม 8   หาส 10
สอดคล้อง 8   โอกาส 10
สำนวน 8   กระจายเสียง 9
สืบราชสันตติวงศ์ 8   กระทบกระเทือน 9
สุดท้าย 8   ควบคุม 9
หมาย 8   คำนวณ 9
ห้างหุ้นส่วน 8   เงื่อนไข 9
โอกาส 8   ชัดเจน 9
กระทบ 7   เชื่อ 9
เจ็ด 7   ฐาน 9
ชน 7   เด็ก 9
ช่วยเหลือ 7   ตอบแทน 9
ชักช้า 7   ต่าง 9
เชื่อ 7   ถวาย 9
ฐานะ 7   โทรทัศน์ 9
เดิม 7   เนื่อง 9
โดยที่ 7   แนะนำ 9
ทาน 7   บรรดา 9
ทุกแห่ง 7   บริโภค 9
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 7   ปรับปรุง 9
เท่าเทียม 7   แปด 9
ประพฤติ 7   พยาน 9
ปิด 7   พัฒนาการ 9
ผู้ต้องหา 7   เพียงพอ 9
พยาน 7   ฟัง 9
พฤติการณ์ 7   ภูมิปัญญา 9
ภายหลัง 7   มอบหมาย 9
ยก 7   ยั่งยืน 9
ยืนยัน 7   ร้อยแปด 9
ระดับ 7   รับผิดชอบ 9
เร็ว 7   ละเมิด 9
วาง 7   ละเอียด 9
วิสามัญ 7   วัฒนธรรม 9
ศีลธรรม 7   สาธารณสุข 9
สังกัด 7   อบรม 9
อากร 7   อาชีพ 9
อุดมศึกษา 7   กระจาย 8
กฎอัยการศึก 6   กระทู้ถาม 8
กระจาย 6   ก่อ 8
เกณฑ์ 6   เกษตรกร 8
ข้าพระพุทธเจ้า 6   ขัง 8
เข้าไป 6   ครอบครัว 8
จึง 6   คุก 8
ได้เสีย 6   คุณธรรม 8
ทนายความ 6   คุม 8
ทบ 6   8
ทหาร 6   จำ 8
ทั้งหลาย 6   ชาว 8
ทั่ว 6   ชี้ขาด 8
นิติบุคคล 6   ต่อหน้า 8
เนื่อง 6   ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวา 8
บรรดา 6   เท่าเทียม 8
บริการ 6   นอกจาก 8
ประสิทธิภาพ 6   บริษัท 8
ปล่อย 6   บังคับบัญชา 8
ผลก 6   บำรุง 8
ฝ่าฝืน 6   แผนการ 8
พลัน 6   พนักงานอัยการ 8
พิมพ์ 6   พระราชกฤษฎีกา 8
พึง 6   พลาง 8
พื้นที่ 6   ภาวะ 8
ฟัง 6   ภาษี 8
มณเฑียรบาล 6   มีชื่อ 8
มีชื่อ 6   เยาวชน 8
ยกเลิก 6   ร้องเรียน 8
รัชทายาท 6   เรียน 8
เรียง 6   เรียบร้อย 8
ลงโทษ 6   วิสามัญ 8
ละเมิด 6   สำหรับ 8
วัฒนธรรม 6   เสียหาย 8
สงคราม 6   ห้างหุ้นส่วน 8
สถาน 6   ให้การ 8
สรุป 6   กระบวนการ 7
ส่อ 6   กิจกรรม 7
สัญญา 6   เกณฑ์ 7
สัตย์ 6   ใกล้ 7
สุขภาพ 6   ข่าวสาร 7
เสีย 6   คราว 7
เสียหาย 6   คัดค้าน 7
เหตุผล 6   คัดเลือก 7
เอกสิทธิ์ 6   คู่ 7
กระทู้ถาม 5   เคียง 7
กระหม่อม 5   จึง 7
การคลัง 5   ชักช้า 7
เกล้า 5   โดยที่ 7
เกษตรกร 5   ต่างๆ 7
แข่งขัน 5   ถัด 7
ครอบครัว 5   ทะเบียนบ้าน 7
ความชอบ 5   เทียบเท่า 7
คัดค้าน 5   โทษ 7
คือ 5   แนวทาง 7
จงใจ 5   ปฏิรูป 7
จัดหา 5   ประจักษ์ 7
เจตนารมณ์ 5   ประมวล 7
เจ้าของ 5   ประมาท 7
ชัดเจน 5   เป็นกลาง 7
ชี้แจง 5   ฝ่าย 7
ซ้ำ 5   พรรค 7
ฐาน 5   พิทักษ์ 7
เด็ก 5   ยินยอม 7
ได้โดย 5   เร่ง 7
ถึงคราว 5   ลหุโทษ 7
ทดแทน 5   ว่าผู้ 7
ทะเบียนบ้าน 5   ศาลทหาร 7
ทั้งปวง 5   ศีลธรรม 7
ทั่วถึง 5   สงคราม 7
ทายาท 5   สถาบัน 7
ทำความ 5   สร้าง 7
ธุรการ 5   สะดวก 7
ธุรกิจ 5   สาธารณูปโภค 7
นิติบัญญัติ 5   สืบราชสันตติวงศ์ 7
บริโภค 5   หนังสือพิมพ์ 7
ประมาท 5   หมาย 7
ปลอดภัย 5   เหตุผล 7
ปวง 5   องค์ประกอบ 7
เป็นกลาง 5   อ้อม 7
แผน 5   อำนวย 7
ภูมิปัญญา 5   กฎอัยการศึก 6
มอบหมาย 5   ข้าพระพุทธเจ้า 6
5   เข้าไป 6
ร่วมมือ 5   6
รอ 5   จงใจ 6
รับผิดชอบ 5   จำเลย 6
แรงงาน 5   เจตนารมณ์ 6
5   ฉุกเฉิน 6
วง 5   ชน 6
ศาลทหาร 5   ฐานะ 6
ศิลปะ 5   ดำเนินคดี 6
สวัสดิภาพ 5   ตอน 6
สะดวก 5   ตัดสินใจ 6
สัดส่วน 5   ตัว 6
สิทธิมนุษยชน 5   แตก 6
หุ้น 5   ทั่ว 6
อำนวย 5   ทาน 6
เอา 5   ที่สุด 6
ก่อ 4   ธุรการ 6
กิจกรรม 4   6
เกียรติยศ 4   นั้นๆ 6
ข้าพเจ้า 4   แนะ 6
ค้น 4   ปลอดภัย 6
เคหสถาน 4   ปล่อย 6
โฆษณา 4   ปิด 6
จงรักภักดี 4   แปรญัตติ 6
ฉุกเฉิน 4   ผังเมือง 6
ชดใช้ 4   เผยแพร่ 6
ชุมชน 4   พฤติการณ์ 6
4   พลัน 6
เด็ดขาด 4   พิการ 6
ตกเป็น 4   พึง 6
ตรี 4   มณเฑียรบาล 6
ติด 4   มาตรการ 6
ที่สุด 4   แม้ 6
นั่ง 4   โยกย้าย 6
เนื่องจาก 4   รม 6
แนะ 4   รัชทายาท 6
ประกัน 4   รับคำ 6
ประจักษ์ 4   ร่ำรวย 6
ประสบการณ์ 4   เร็ว 6
ปริญญา 4   ละเลย 6
แปด 4   6
แปรญัตติ 4   วิถี 6
ผูกขาด 4   ศาลอุทธรณ์ 6
ผูกพัน 4   สวัสดิการ 6
ผู้เสียหาย 4   สวัสดิภาพ 6
พิทักษ์ 4   สังกัด 6
ภาวะ 4   สัตย์ 6
มาตรฐาน 4   เสมอภาค 6
มูล 4   เสีย 6
รวดเร็ว 4   หมื่น 6
ร้อง 4   องค์ประชุม 6
รับคำ 4   อาญา 6
ราชย์ 4   อุทธรณ์ 6
รู้ 4   เอกสิทธิ์ 6
ละเลย 4   กลไก 5
ละเว้น 4   กลาง 5
วิจัย 4   เกษตร 5
วินัย 4   เข้าถึง 5
สถานะ 4   แข่งขัน 5
สมบูรณ์ 4   ความชอบ 5
สร้าง 4   โครงการ 5
สัมปทาน 4   ชดใช้ 5
สาขา 4   ชาย 5
สาธารณชน 4   ชีพ 5
สาธารณสุข 4   ต้น 5
สาธารณูปโภค 4   ตอบ 5
สำเนา 4   ทดแทน 5
สำเร็จ 4   ทรัพยากร 5
สืบสวน 4   ทหาร 5
สื่อสาร 4   ทั้งปวง 5
เสมอ 4   ทำความ 5
เสริม 4   ทุพพลภาพ 5
หนังสือพิมพ์ 4   แทรกแซง 5
หนังสือสัญญา 4   โทรคมนาคม 5
ให้การ 4   นานา 5
องค์ประชุม 4   บาง 5
อธิการบดี 4   บุตร 5
อนามัย 4   ประเมิน 5
อยู่จริง 4   ปราศจาก 5
อรรถคดี 4   ผูกขาด 5
อัญเชิญ 4   มูล 5
อัตรา 4   ยกเลิก 5
กาล 3   5
กำไร 3   ร้อง 5
เกษตร 3   ร้ายแรง 5
ใกล้ 3   เรียง 5
ขจัด 3   เลิก 5
ขยาย 3   วิทยาศาสตร์ 5
ข้อมูล 3   เวน 5
ข่าว 3   สถานะ 5
3   สภาพ 5
ครอบครอง 3   สมรส 5
คล้าย 3   สรุป 5
คุณธรรม 3   ส่อ 5
เคียง 3   สำนวน 5
โครงการ 3   สิ่ง 5
3   สื่อสาร 5
จารีตประเพณี 3   เสมือน 5
ชัด 3   หญิง 5
ชื่อเสียง 3   หมิ่นประมาท 5
ต้น 3   หลากหลาย 5
ต้องการ 3   หัวหน้า 5
ตอบ 3   เหตุการณ์ 5
ตัดตอน 3   อธิบดี 5
โต้แย้ง 3   อยู่จริง 5
ถาม 3   อาวุโส 5
ถิ่น 3   เอกฉันท์ 5
ถึงกัน 3   5
ท้องที่ 3   กรอบ 4
ทันที 3   กองทุน 4
ที่ดิน 3   กาล 4
ทุพพลภาพ 3   เกล้า 4
3   เกียรติยศ 4
นอกเหนือ 3   4
นิติศาสตร์ 3   ขจัด 4
นิยม 3   ขยาย 4
บรรลุนิติภาวะ 3   ข้าพเจ้า 4
บันทึก 3   ข่าว 4
บัลลังก์ 3   คงคลัง 4
แบ่งปัน 3   ครอบครอง 4
ปฏิปักษ์ 3   ควบ 4
ประมาณ 3   เคหสถาน 4
ประเมิน 3   โฆษณา 4
ประสงค์ 3   จงรักภักดี 4
ปรับปรุง 3   จนถึง 4
ปราศจาก 3   จัดหา 4
เป็นความ 3   เชี่ยวชาญ 4
ผังเมือง 3   ต้องการ 4
ผ่าน 3   โต้แย้ง 4
เผยแพร่ 3   ถึงคราว 4
พัฒนาการ 3   ทั้งหลาย 4
พิการ 3   เทคโนโลยี 4
มนุษย์ 3   ธุรกิจ 4
มรดก 3   น้ำ 4
มาตรการ 3   นิติศาสตร์ 4
มายัง 3   นิยม 4
มุ่ง 3   บรรลุนิติภาวะ 4
ยา 3   บันทึก 4
เยาวชน 3   บุคลากร 4
โยกย้าย 3   ประเด็น 4
รม 3   ประมาณ 4
ร้อยแปด 3   ประสบการณ์ 4
ระงับ 3   ปวง 4
รักษาการ 3   โปรด 4
รีบ 3   ผ่าน 4
ลหุโทษ 3   ผู้ต้องหา 4
วาจา 3   พฤติกรรม 4
วิถี 3   พลเมือง 4
เวน 3   พอ 4
ศักดิ์ศรี 3   พิเศษ 4
3   เพศ 4
สถานการณ์ 3   ยุติ 4
สลาก 3   เยียวยา 4
ส่วนตัว 3   ระงับ 4
สิ่ง 3   ราชย์ 4
สืบ 3   รุนแรง 4
สืบไป 3   ลด 4
เสมือน 3   และข้อ 4
เสรี 3   สตรี 4
หญิง 3   สถาน 4
หลักประกัน 3   สัญญา 4
หุ้นส่วน 3   สัมปทาน 4
ให้ออก 3   สาขา 4
อนุวัต 3   สิทธิมนุษยชน 4
อสังหาริมทรัพย์ 3   สืบ 4
อัตราส่วน 3   สืบสวน 4
อันตราย 3   สุดท้าย 4
อาชีพ 3   เสมอ 4
อุทธรณ์ 3   เสริม 4
2   เสรี 4
กฎเกณฑ์ 2   หลักประกัน 4
ก็ตาม 2   หาเสียง 4
กรุณา 2   แหล่ง 4
กลุ่ม 2   ให้ออก 4
การนำ 2   อธิปไตย 4
กำเนิด 2   อนามัย 4
กำลัง 2   อนุรักษ์ 4
กู้ 2   อรรถคดี 4
2   อสังหาริมทรัพย์ 4
ข้อบัญญัติ 2   อัญเชิญ 4
คณบดี 2   อากร 4
ครบถ้วน 2   กระบวน 3
คลื่น 2   กระหม่อม 3
ความถี่ 2   กว้างขวาง 3
คัด 2   เก็บ 3
คำว่า 2   ขนาด 3
คู่ 2   ขัดขวาง 3
คู่กรณี 2   เข้มแข็ง 3
คู่ความ 2   ค้น 3
คู่สัญญา 2   คล้าย 3
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2   คลื่น 3
โครงสร้าง 2   ความถี่ 3
งานการ 2   ค้า 3
เงินกู้ 2   ค้าง 3
เงินตรา 2   คือ 3
จรรยาบรรณ 2   คุณ 3
จริยธรรม 2   โครงสร้าง 3
จิต 2   จารีตประเพณี 3
จิตใจ 2   จิตสำนึก 3
เจ้าพนักงาน 2   ชัด 3
เฉพาะตัว 2   ชี 3
เฉลี่ย 2   ชื่อเสียง 3
ชรา 2   ชุมนุม 3
ช้า 2   ใช้ได้ 3
ชาย 2   เด็ดขาด 3
ชำนาญ 2   ตกเป็น 3
ชี 2   ตรี 3
ชีพ 2   ตัด 3
ชุด 2   ตัดตอน 3
ชุมนุม 2   ติดตาม 3
เชื่อถือ 2   ถาม 3
ใช้ได้ 2   ถ่ายทอด 3
ซ้อน 2   ถิ่น 3
ญัติหรือ 2   ถึงกัน 3
ฐานันดร 2   ทนายความ 3
ดังนี้ 2   ทัดเทียม 3
ดำริ 2   ทันที 3
2   ทายาท 3
ตลาด 2   ทำนอง 3
ตอน 2   แท้จริง 3
ต่อสู้ 2   นอกเหนือ 3
ตัด 2   นัย 3
ตัดสินใจ 2   นิติบุคคล 3
ตัวผู้ 2   เน้น 3
ตำบล 2   บัลลังก์ 3
ตุลาคม 2   บ้านเมือง 3
แตก 2   ปฏิบัติการ 3
ถ่ายทอด 2   ปฏิปักษ์ 3
2   ประเทศชาติ 3
ทรมาน 2   ประสงค์ 3
ทะเบียน 2   ปริญญา 3
เท่านั้น 2   ปัญญา 3
โทรคมนาคม 2   เป็นความ 3
ธิราช 2   เป็นรอง 3
นท 2   ผลิต 3
น่า 2   พลังงาน 3
นาถ 2   พิบัติ 3
นานา 2   ภัย 3
นิกาย 2   ภาระ 3
แนว 2   มนุษย์ 3
แนวทาง 2   มรดก 3
บทเฉพาะกาล 2   มายัง 3
บพิตร 2   มุ่ง 3
บรรจุ 2   ยกเว้น 3
บาท 2   ยากไร้ 3
บำนาญ 2   แยก 3
บำเหน็จ 2   รักษาการ 3
ปฏิบัติการ 2   รู้ความ 3
ปฏิรูป 2   ไร้ 3
ปรมินทร 2   ลงทุน 3
ประเทศชาติ 2   ล่า 3
ป้อง 2   วาจา 3
ปัจจุบัน 2   ว่าเป็น 3
ปัด 2   วิชาการ 3
ป้าย 2   เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 3
ปีปฏิทิน 2   ศักดิ์ศรี 3
เป็นต้น 2   ศาลชั้นต้น 3
แผ่น 2   ศิลป 3
พบ 2   สถานการณ์ 3
พลเมือง 2   สมบูรณ์ 3
พลเรือน 2   ส่วนตัว 3
พิธี 2   สำเร็จ 3
พิธีกรรม 2   สืบไป 3
พิบัติ 2   สุข 3
พิพาท 2   สู่ 3
พิเศษ 2   สูงอายุ 3
พึ่ง 2   หนี้ 3
เพศ 2   หลัง 3
ฟ้องร้อง 2   หุ้นส่วน 3
ภัย 2   เหนือ 3
ภาระ 2   อง 3
ภูมิพลอดุลยเดช 2   อัตราส่วน 3
มงคล 2   อัธยาศัย 3
มนุษยธรรม 2   อาณัติ 3
มีเสียง 2   เอา 3
ยั่งยืน 2   ก็ตาม 2
ยากไร้ 2   กรรมสิทธิ์ 2
ย้าย 2   กระทู้ 2
ยึด 2   กลับ 2
ยุติ 2   การนำ 2
แยก 2   ก้าวก่าย 2
รบ 2   กำเนิด 2
รวบรวม 2   กำไร 2
รอบ 2   กำหนดการ 2
ระเบียบการ 2   กู้ 2
ระเบียบวาระ 2   เกียรติศักดิ์ 2
รัฐบาล 2   ขนส่ง 2
รัฐศาสตร์ 2   ข้อกำหนด 2
รา 2   ขอบเขต 2
ราคา 2   ข้าม 2
ร่างกาย 2   ข่าย 2
ร้ายแรง 2   ครบถ้วน 2
รื้อฟื้น 2   ครอง 2
รุนแรง 2   ครอบงำ 2
เร่ง 2   คลัง 2
เรียน 2   คู่ความ 2
ไร้ 2   คู่สัญญา 2
ลด 2   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2
ลัทธิ 2   งบ 2
ล่า 2   งานการ 2
ลายมือชื่อ 2   เงินกู้ 2
วงเงิน 2   เงินตรา 2
ว่าเป็น 2   จิตใจ 2
วิชาการ 2   เจรจา 2
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 2   เจ้าพนักงาน 2
ศักดิ์ 2   เฉพาะตัว 2
ศาลชั้นต้น 2   ชัย 2
ศาสนบัญ 2   ช้า 2
เศษ 2   ชุด 2
สถานี 2   เชื่อถือ 2
สภาพ 2   ซ้ำ 2
สม 2   ฎีกา 2
สมดุล 2   ฐานันดร 2
สมเด็จ 2   2
สมรรถภาพ 2   ดำริ 2
สหกรณ์ 2   ตลาด 2
สิริ 2   ต่อสู้ 2
สืบราชสมบัติ 2   ติด 2
สื่อมวลชน 2   ถอน 2
สุข 2   ทะเบียนราษฎร 2
เสมอภาค 2   ทัน 2
หน้า 2   ทำเป็น 2
หนึ่งซึ่ง 2   ธรรมชาติ 2
หมายเรียก 2   ธรรมนูญ 2
หมายเลข 2   นับถือ 2
หมื่น 2   นิกาย 2
หลัง 2   นิติธรรม 2
หลากหลาย 2   เนื่องจาก 2
หัวหน้า 2   บรรจุ 2
หากว่า 2   บังคับการ 2
เหตุการณ์ 2   บำนาญ 2
เหตุสุดวิสัย 2   บำเหน็จ 2
เหนือ 2   แบ่งปัน 2
โหดร้าย 2   ปกป้อง 2
องค์ประกอบ 2   ประพฤติ 2
อธิบดี 2   ประเพณี 2
อนุรักษ์ 2   ประเภท 2
ออกอากาศ 2   ประมวลกฎหมาย 2
อ้อม 2   ประสานงา 2
อัธยาศัย 2   ปรัชญา 2
อ้าง 2   ป้อง 2
อ้างอิง 2   ปัด 2
อาณัติ 2   ปีการศึกษา 2
อาณาเขต 2   โปร่งใส 2
อาวุโส 2   ผืน 2
อุปสรรค 2   ผู้จัดการ 2
เอกฉันท์ 2   2
เอกราช 2   พนักงานสอบสวน 2
กระจ่าง 1   พลเรือน 2
กระทู้ 1   พันธกรณี 2
กระบวนการยุติธรรม 1   พิธี 2
กระแสพระราชดำรัส 1   พิธีกรรม 2
กลไก 1   พิพาท 2
กัก 1   พิมพ์ 2
กันให้ 1   พึ่ง 2
กาย 1   พุทธ 2
ก้าวก่าย 1   ฟ้องร้อง 2
ก้าวล่วง 1   ฟื้นฟู 2
กำจัด 1   ภาคี 2
กำหนดการ 1   มนุษยชนที่ 2
เก็บ 1   มนุษยชนและ 2
เกษตรกรรม 1   มนุษยธรรม 2
เกียรติศักดิ์ 1   มีเสียง 2
ขนาด 1   ยาก 2
ขอบเขต 1   ยึด 2
ข้อหา 1   รบ 2
ขัดขวาง 1   รวบรวม 2
ข่าวสาร 1   ร่วมมือ 2
ขู่เข็ญ 1   รอบ 2
เข้มแข็ง 1   ระเบียบการ 2
เข้าใจ 1   ระเบียบวาระ 2
เข้าเฝ้า 1   รัฐบาล 2
เขียน 1   ร่างกาย 2
ไข 1   รีบ 2
คงคลัง 1   แรงงาน 2
คดีแพ่ง 1   ล้มละลาย 2
ค้นคว้า 1   ละเว้น 2
คนใน 1   ลัทธิ 2
ครอง 1   ลำบาก 2
ครู 1   ลิดรอน 2
คำขอ 1   เลี่ยง 2
ค้ำประกัน 1   เลี้ยงดู 2
คำมั่น 1   วัตถุ 2
คิด 1   วิกลจริต 2
คืนให้ 1   วิเคราะห์ 2
คุณ 1   แวดล้อม 2
คุ้มกัน 1   2
เครื่องหมาย 1   ศักดิ์ 2
เคารพ 1   ศาสตราจารย์ 2
เงินปี 1   ศาสนธร 2
1   ศาสนบัญญัติ 2
จง 1   ศิลปะ 2
จด 1   เศษ 2
จอมทัพ 1   สงวน 2
จะแจ้ง 1   สงสัย 2
จักรี 1   สภาวะ 2
จันทรคติ 1   สมดุล 2
จิตสำนึก 1   สมรรถภาพ 2
จูงใจ 1   สมาคม 2
เจาะจง 1   ส่วนกลาง 2
ช่วง 1   ส่วนภูมิภาค 2
ชอง 1   สหกรณ์ 2
ชัย 1   สังเกต 2
ชั่วโมง 1   สาธารณชน 2
เชื้อชาติ 1   สำเนา 2
ซึ่งหน้า 1   สำรอง 2
ซื้อขาย 1   สินค้า 2
ญาติ 1   สืบราชสมบัติ 2
ด้วยว่า 1   สื่อ 2
ดอกเบี้ย 1   เสถียรภาพ 2
ด้อย 1   เสื่อมเสีย 2
ดั่ง 1   หนึ่งซึ่ง 2
ดั้งเดิม 1   หมายเรียก 2
ดำรัส 1   หมายเลข 2
ดิถี 1   หลังจาก 2
ดู 1   หลีก 2
เดินทาง 1   หากว่า 2
ใดๆ 1   เหล่า 2
ได้แก่ 1   โหดร้าย 2
ต้นเงิน 1   อย่างไร 2
ต้องหา 1   อันตราย 2
ต่อต้าน 1   อ้าง 2
ตัเพื่อส 1   อาณาเขต 2
ตัวการ 1   อาวุธ 2
ตัวแทน 1   อุตสาหกรรม 2
ตำรวจ 1   อุปสรรค 2
ตีความ 1   เอกราช 2
เต็ม 1   กฎเกณฑ์ 1
1   กฎหมายระหว่างประเทศ 1
ถอน 1   กรรม 1
ทบทวน 1   กระทรวง 1
ทรัพยากร 1   กระเทือน 1
ทอน 1   กลั่นกรอง 1
ทะเบียนราษฎร 1   กลับคืน 1
ทัน 1   กัก 1
ทา 1   กั้น 1
ทานพ 1   กันให้ 1
ทารุณกรรม 1   กาย 1
ทำเป็น 1   การต่างประเทศ 1
ทิน 1   ก้าวล่วง 1
เทคโนโลยี 1   ก้าวหน้า 1
เท็จ 1   กำจัด 1
เทอญ 1   กำลัง 1
แทรกแซง 1   เกษตรกรรม 1
ไทยและ 1   ขนบธรรมเนียม 1
ธรรมนูญ 1   ข้อกฎหมาย 1
ธันวาคม 1   ข้อบัญญัติ 1
ธำรง 1   ข้อหา 1
ธิดา 1   ขัดแย้ง 1
ธิเบ 1   เข้าใจ 1
ธุลี 1   เขียน 1
นข 1   แขนง 1
นฤบดินท 1   ไข 1
นักบวช 1   คดีแพ่ง 1
นักพรต 1   ค้นคว้า 1
นับถือ 1   ครอบ 1
นัย 1   ครู 1
นาย 1   คล้ายคลึง 1
น้ำ 1   คลุม 1
นุ 1   คำขอ 1
เนรเทศ 1   ค้ำประกัน 1
เนิ่น 1   คิด 1
บกพร่อง 1   คืนให้ 1
บทความ 1   คุ้ม 1
บรมวงศานุวงศ์ 1   คุ้มกัน 1
บรรเทา 1   คู่กรณี 1
บริจาค 1   เคร่งครัด 1
บริเฉท 1   เครือ 1
บริบูรณ์ 1   เคารพ 1
บริเวณ 1   โครง 1
บังคับการ 1   งาม 1
บัตร 1   ง่าย 1
บาง 1   เงินปี 1
บ้านเมือง 1   จง 1
บุคคลธรรมดา 1   จรรโลง 1
บุตร 1   จริง 1
บูรณภาพ 1   จอมทัพ 1
เบาะแส 1   จะแจ้ง 1
เบี้ยหวัด 1   จันทรคติ 1
แบ่งแยก 1   จิต 1
ปกป้อง 1   จูงใจ 1
ปกปิด 1   เจตจำนง 1
ปณิธาน 1   เจตนา 1
ประชา 1   เจาะจง 1
ประชากร 1   โจทก์ 1
ประทับ 1   เฉพาะกิจ 1
ประเพณี 1   เฉลี่ย 1
ประเภท 1   ชนิด 1
ประมวล 1   ชรา 1
ประมวลกฎหมาย 1   ช่วง 1
ประวัติ 1   ชอง 1
ประสานงา 1   ช้านาน 1
ประหารชีวิต 1   ชำนาญ 1
ปรับ 1   เชื้อชาติ 1
ปรารถนา 1   ใช้สอย 1
ปริยาย 1   ซ้อน 1
ปลดออก 1   ซื้อขาย 1
ปล่อยตัว 1   ด้วยว่า 1
ปลัด 1   ดอกเบี้ย 1
ปลูกฝัง 1   ด้อย 1
ปีการศึกษา 1   ดั่ง 1
ปึกแผ่น 1   ดั้งเดิม 1
เป็นรอง 1   ดังนี้ 1
แปลงสัญชาติ 1   ดำรัส 1
ผลิต 1   ดิน 1
ผ่อน 1   ดุลยภาพ 1
ผาสุก 1   ดุลยสุข 1
ผู้จัดการ 1   เดินทาง 1
ผู้เยาว์ 1   เดือน 1
แผนการ 1   ได 1
ฝักใฝ่ 1   ได้แก่ 1
ฝึก 1   ได้ที่ 1
พยาบาล 1   ต้นเงิน 1
พรรษา 1   ต้องหา 1
พฤติกรรม 1   ต่อต้าน 1
พฤษภ 1   ตัวการ 1
พอ 1   ตัวแทน 1
พอใจ 1   ต่างหาก 1
พอที่ 1   ตำรวจ 1
พันธกรณี 1   ตีความ 1
พิพัฒ 1   ตุลาคม 1
พิสูจน์ 1   เต็ม 1
พุทธ 1   ไตรภาคี 1
พุทธมามกะ 1   1
พุทธศาสนกาลเป็นอ 1   ถ่วงดุล 1
พูด 1   ทบทวน 1
เพิกถอน 1   ทยอย 1
เพียงพอ 1   ทรมาน 1
แพ่ง 1   ทรัพย์ 1
แพร่หลาย 1   ท้องตลาด 1
ฟั่นเฟือน 1   ท้องที่ 1
ฟื้นฟู 1   ท่องเที่ยว 1
ภาค 1   ทอน 1
ภาคี 1   ทะเบียน 1
ภาษา 1   ทันสมัย 1
ภาษีเงินได้ 1   ทานพ 1
ภิกษุ 1   ทารุณกรรม 1
ภูมิภาค 1   ที่นั่ง 1
มกราคม 1   ทุน 1
มนุษยชนด้วย 1   ทูลกระหม่อม 1
มนุษยชนที่ 1   เท็จ 1
มลพิษ 1   เทอญ 1
มหิ 1   เท่ากับ 1
มะ 1   เท่าใด 1
มัติตาม 1   ไทยและ 1
มาท 1   ธรรมาภิบาลข 1
มาส 1   ธรรมาภิบาลอัน 1
มุ 1   ธำรง 1
มุ่งหมาย 1   ธิดา 1
มูลค่า 1   นข 1
มูหะมัดนอร์ 1   นักบวช 1
ไม่ทัน 1   นักพรต 1
ยกเว้น 1   นั่ง 1
ยกิจ 1   นาย 1
ยอม 1   นายธง 1
ยักย้าย 1   นุ 1
ยิ่ง 1   เนรเทศ 1
ยึดถือ 1   เนิ่น 1
ยุ่งเหยิง 1   เนื้อหา 1
เยี่ยม 1   1
รง 1   บกพร่อง 1
ร่วมใจ 1   บทความ 1
รส 1   บทเฉพาะกาล 1
รโหฐาน 1   บทบาท 1
ร้องทุกข์ 1   บรมวงศานุวงศ์ 1
ร้องเรียน 1   บรรเทา 1
ร้องส่ง 1   บริจาค 1
รอน 1   บริเฉท 1
รอบคอบ 1   บริบูรณ์ 1
รอบรู้ 1   บริเวณ 1
รักษ์ 1   บัตร 1
รัชกาล 1   บำบัด 1
รับผิด 1   บุคคลธรรมดา 1
ร้าง 1   บุพการี 1
ราชา 1   บูรณภาพ 1
รามาธิบดี 1   เบี้ยหวัด 1
รายงานการประชุม 1   เบื้องต้น 1
รายรับ 1   แบ่งแยก 1
ริเริ่ม 1   โบราณสถาน 1
รูป 1   ใบ 1
รู้เห็น 1   ปกปิด 1
เร่งรัด 1   ปฐมวัย 1
เรื่องราว 1   ปณิธาน 1
แรงงานสัมพันธ์ 1   ประกัน 1
โรค 1   ประชา 1
โรง 1   ประชากร 1
ล้ม 1   ประดิษฐ์ 1
ล้มละลาย 1   ประทับ 1
ล่วงพ้น 1   ประมาณการ 1
ล่วงรู้ 1   ประวัติ 1
ละออง 1   ประวัติศาสตร์ 1
ละเอียด 1   ประวิง 1
ล้าง 1   ประสิทธิผล 1
ลายลักษณ์ 1   ปรารถนา 1
ลิดรอน 1   ปริยาย 1
เลขา 1   ปลดออก 1
เลี่ยง 1   ปล่อยตัว 1
เลี้ยงดู 1   ปล่อยปละละเลย 1
ไล่ออก 1   ปลัด 1
วัตถุ 1   ปลูก 1
วัย 1   ปลูกฝัง 1
ว่ากล่าว 1   ปัจจุบัน 1
วิกลจริต 1   ปานกลาง 1
วิทยาศาสตร์ 1   ปีปฏิทิน 1
วิสาหกิจ 1   ปึกแผ่น 1
ศร 1   เป็นต้น 1
ศาลอุทธรณ์ 1   แปรรูป 1
ศาสตราจารย์ 1   แปลงสัญชาติ 1
ศาสนิกช 1   ผ่อน 1
ศิลปวิทยา 1   ผาสุก 1
ศึก 1   ผูกมัด 1
ศุกลปักษ์ 1   ผู้เยาว์ 1
ศุภผลสกล 1   แผนงาน 1
ศุภมัสดุ 1   ฝักใฝ่ 1
สงเคราะห์ 1   ฝึก 1
สงวน 1   พยาบาล 1
สงสัย 1   พรรษา 1
สตรี 1   พอที่ 1
สถาปนา 1   พาณิช 1
สถาพร 1   พาต 1
สนใจ 1   พิพัฒ 1
สภาค 1   พิสูจน์ 1
สภาวการณ์ 1   พุทธมามกะ 1
สมประกอบ 1   พูด 1
สมพัตสร 1   แพ่ง 1
สมรส 1   แพร่หลาย 1
สมาคม 1   ฟั่นเฟือน 1
สมานฉันท์ 1   ภาษา 1
สมี 1   ภาษีเงินได้ 1
สมุห์บัญชี 1   ภิกษุ 1
สโมสร 1   มกราคม 1
สยามรัฐ 1   มงคล 1
สวัสดิ์ 1   มนตรี 1
สหพันธ์ 1   มนุษยชน 1
สหภาพ 1   มนุษยชนด้วย 1
สอน 1   มนุษยชนเป็น 1
สอบปากคำ 1   มนุษยชนภายใน 1
สักการะ 1   มลพิษ 1
สังเกต 1   มหาชน 1
สันติ 1   มัติตาม 1
สันติภาพ 1   มั่น 1
สันนิษฐาน 1   มาท 1
สัปดาห์ 1   มุ 1
สัมพันธไมตรี 1   มุ่งหมาย 1
สาธารณสถาน 1   มูลค่า 1
สาธารณูปการ 1   ไม่ทัน 1
สาน 1   ยกิจ 1
สามเณร 1   ยนาวี 1
สารสนเทศ 1   ยอม 1
สิ่งพิมพ์ 1   ย่อย 1
สินค้า 1   ยา 1
สีมา 1   ยาม 1
สื่อ 1   ย้าย 1
สุ 1   ย้ำ 1
สุริยคติ 1   ยิ่ง 1
เสด็จพระราชดำเนิน 1   ยุทโธปกรณ์ 1
เสถียรภาพ 1   รง 1
เสพ 1   รโหฐาน 1
เสื่อมทราม 1   ร้องทุกข์ 1
เสื่อมเสีย 1   ร้องส่ง 1
โสรวาร 1   รอด 1
หนัก 1   รอน 1
หนังสือ 1   รอบรู้ 1
หนี 1   รัก 1
หมด 1   รักษ์ 1
หมายขัง 1   รัฐประศาสนศาสตร์ 1
หมายความ 1   รัฐศาสตร์ 1
หมายจับ 1   รับผิด 1
หมู่ 1   ราคา 1
หรา 1   ราง 1
หลบ 1   ราชสันตติวงศ์ 1
หลอกลวง 1   ราชา 1
หลังจาก 1   รายรับ 1
หลาย 1   ริเริ่ม 1
หลีก 1   รูปธรรม 1
หัต 1   รู้เห็น 1
หาเสียง 1   เรื่องราว 1
เหล่า 1   แรงงานสัมพันธ์ 1
แหล่ง 1   โรค 1
อคติ 1   โรงเรียน 1
อง 1   ล้ม 1
อธิปไตย 1   ล่วง 1
อนุกรรมการ 1   ล่วงพ้น 1
อเนก 1   ล่วงรู้ 1
อภัยโทษ 1   ล้าง 1
อักษร 1   ลายลักษณ์ 1
อัครศาสนูปถัมภก 1   เลขา 1
อัสสยุชมา 1   แล้วด้วย 1
อาณา 1   โลก 1
อาวุธ 1   ไล่ออก 1
อุดหนุน 1   วง 1
อุตสาหกรรม 1   วงเงิน 1
อุปถัมภ์ 1   วัฒนา 1
เอกา 1   วัต 1
      วัย 1
      ว่ากล่าว 1
      วิทยาลัย 1
      วิสาหกิจ 1
      ศรี 1
      ศักยภาพ 1
      ศาสนิกช 1
      ศิลปวิทยา 1
      ศึก 1
      ศุภผลสกล 1
      ศุภมัสดุ 1
      1
      สงเคราะห์ 1
      สติปัญญา 1
      สถาปนา 1
      สถาพร 1
      สนใจ 1
      สนธิสัญญา 1
      สภาค 1
      สภาวการณ์ 1
      สม 1
      สมประกอบ 1
      สมศักดิ์ 1
      สมัยใหม่ 1
      สมานฉันท์ 1
      สม่ำเสมอ 1
      สโมสร 1
      สยามรัฐ 1
      สลาก 1
      สวัสดิ์ 1
      สหพันธ์ 1
      สหภาพ 1
      สอดส่อง 1
      สอน 1
      สักการะ 1
      สังคมศาสตร์ 1
      สันติ 1
      สันติภาพ 1
      สันนิษฐาน 1
      สับเปลี่ยน 1
      สัปดาห์ 1
      สัมพันธ์ 1
      สัมพันธไมตรี 1
      สาธารณูปการ 1
      สาน 1
      สามเณร 1
      สามัคคี 1
      สารสนเทศ 1
      สิน 1
      สิริ 1
      สีมา 1
      สุดแต่ 1
      สุริยคติ 1
      เสด็จพระราชดำเนิน 1
      เสพ 1
      เสื่อมทราม 1
      แสวง 1
      หนัก 1
      หนังสือ 1
      หน้า 1
      หนึ่งๆ 1
      หมด 1
      หมายความ 1
      หมู่ 1
      หรา 1
      หลักธรรมาภิบาล 1
      หลาย 1
      หัก 1
      หัต 1
      เหตุสุดวิสัย 1
      เห็นดี 1
      อคติ 1
      อดีต 1
      อนุกรรมการ 1
      อนุวัติ 1
      อเนก 1
      อภัยโทษ 1
      ออม 1
      อักษร 1
      อัครศาสนูปถัมภก 1
      อ้างอิง 1
      อาณา 1
      อื่นๆ 1
      อุดมศึกษา 1
      อุดหนุน 1
      อุปถัมภ์ 1
      เอ็ด 1