เอกสารประกอบการเรียน


เอกสารข้างล่างนี้ี่ใช้ประกอบการเรียนการสอน (เป็นเอกสาร pdf ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader 5 ขึ้นไป เป็นตัวอ่านและพิมพ์)

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล