วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาโปรแกรม “โปรเจคการรู้จำลายมือเขียน” | รายการพูดจาประสาช่าง

วันที่: September 21, 2020   แหล่งข่าว:

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับการพัฒนาโปรแกรม “โปรเจคการรู้จำลายมือเขียน” | รายการพูดจาประสาช่าง

“โปรเจคการรู้จำลายมือเขียน” | รายการพูดจาประสาช่าง บน Youtube