ระบบรับสมัคร CEDT TCAS2: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox)

ระบบรับสมัคร CEDT TCAS2: คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตร Sandbox)

       คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ

       กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร CEDT TCAS2

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก TCAS2 (โควต้า)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) 2566

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (TCAS2 CEDT) ปีการศึกษา 2566

 

ผู้สมัครสามารถทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีไม่ถูกต้อง ได้ทาง https://forms.gle/MzBed1ZhvBrWM3L17 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566

 

รหัสบัตรประชาชน

110xxxxx12829

110xxxxx18471

110xxxxx34353

110xxxxx50229

110xxxxx68872

110xxxxx97391

110xxxxx98130