ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 17 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 (เจริญวิศวกรรม)

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: (+66) 0-2218-6954 ถึง 72 หรือ 062-6500-639

โทรศัพท์เบอร์ติดต่อระดับป.ตรี: (+66)0-2218-6957 หรือ 089-812-6641(ติดต่อในวันเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 น.)

โทรศัพท์เบอร์ติดต่อระดับบัณฑิตศึกษา: (+66)0-2218-6959 หรือ 095-669-8268 (ติดต่อในวันเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 น.)

โทรสาร: (+66) 0-2218-6955

เว็บไซต์: http://www.cp.eng.chula.ac.th

Facebook www.facebook.com/cpengchula (ชื่อแฟนเพจ Computer Engineering, Chulalongkorn University)

Facebook www.facebook.com/cedtengchula (ชื่อแฟนเพจ Computer Engineering & Digital Technology, Chulalongkorn University)

Twitter @cpengchula

Instagram @cpengchula

   YouTube Chanel (Computer Engineering Chulalongkorn University Channel)
View ที่ทำการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ in a larger map

ช่องทางการเดินทางมายังภาควิชา

สำหรับท่านที่เดินทางมายังภาควิชาผ่าน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สามารถจอดรถได้ ณ พื้นที่ดังต่อไปนี้

 1. อาคารจอดรถ 9 ชั้น ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
 2. อาคารจอดรถ ติดกับอาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี (อาคาร เกษม อุทยานิน (ใหม่)) คณะรัฐศาสตร์

สำหรับท่านที่ต้องการใช้ช่องทาง ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สามารถเดินทางได้ดังต่อไปนี้

 • รถแท็กซี่ 
  รถแท็กซี่สามารถเดินทางเข้ามาส่งตามจุดต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ โดยท่านสามารถเลือกลงจากรถในจุดที่ใกล้เคียงกับที่ทำการภาควิชาที่สุดได้ดังนี้

  1. บริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3) หากท่านเลือกลงจากรถ ณ จุดนี้ ท่านสามารถเดินเท้าต่อมายังอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 ได้ โดยเดินตรงทางซ้ายมือเข้ามาทางลานเกียร์ (ลานกว้างของคณะ) จากนั้นเดินตรงมาทางขวามือ บริเวณอาคารวิศวฯ 100 ปี ทั้งนี้ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 จะอยู่ด้านหลังอาคารวิศวฯ 100 ปี
  2. บริเวณหน้าศาลาพระเกี้ยว หากท่านเลือกลงจากรถ ณ จุดนี้ ท่านสามารถเดินเท้าต่อมายังอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 ได้ โดยจะมีซุ้มทางเดินตั้งแต่บริเวณหน้าร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี่ สาขาศาลาพระเกี้ยว ให้เดินตรงไปเรื่อยๆ ตามทางเดินดังกล่าวจนสุด อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 จะอยู่ทางซ้ายมือ

map-eng

จากแผนที่ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 คือ ENG28

 • รถไฟฟ้า BTS
  โดยสารรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสยาม จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รถสีชมพู) ซึ่งจะนำพาท่านเข้าสู่พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกลงจากรถได้ที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3) หรือหน้าศาลาพระเกี้ยว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อเข้ามาที่อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 ตามที่ระบุไว้แล้วด้านบนนี้
 • รถไฟฟ้ามหานคร MRT
  โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร MRT มาลงที่สถานีสามย่าน เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะพบอาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) จากนั้น ให้เดินมาทางด้านหลังของอาคารจัตุรัสจามจุรี แล้วเข้าประตูคนเดินฝั่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากนั้น เดินเท้าตรงไปทางศาลาพระเกี้ยว แล้วจึงเดินทางต่อตามที่ระบุไว้ด้านบน
 • รถโดยสารประจำทาง ขสมก.
  สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้โดย คลิกที่นี่