รายชื่อบริษัทที่ทำความร่วมมือกับหลักสูตร CEDT อย่างเป็นทางการ (ลงนาม MoU แล้ว)
1.  บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2.  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3.  บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
4.  บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
5.  บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
6.  บริษัท เซตตะซอฟต์ จำกัด
7.  บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด
8.  บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
9.  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
10.  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12.  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
13.  บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
14.  บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
15.  บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
16.  บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด
17.  บริษัท บล็อคฟินท์ จำกัด
18.  บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด
19.  บริษัท จั๊ม เอไอ จำกัด
20.  บริษัท ออเรนจ์แคป อินโนเวทีฟ จำกัด
21.  บริษัท มายคอร์สวิลล์ จำกัด
22.  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
23.  บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด
24.  บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
25.  บริษัท อินเทลชั่น จำกัด
26.  บริษัท พรีโมเวิร์ล จำกัด
27.  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
28.  บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
29.  บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที จำกัด
30.  ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
31.  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
32.  ธนาคาร ทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
33.  บริษัท ดีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
34.  บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด
35.  บริษัท เอ็นพีอาร์ ดิจิทัล พาร์ทเนอร์ จำกัด
36.  บริษัท อโยเดีย จำกัด
37.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
38.  บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
39.  ธนาคารแห่งประเทศไทย
40.  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน
41.  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
42.  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
43.  บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด
44.  บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
45.  บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
46.  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
47.  บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
48.  บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
49.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
50.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
51.  บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด)
52.  บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
53.  บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
54.  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
55.  บริษัท ฟอร์วิซ จํากัด
56.  บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด
57.  บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
58.  บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด)
59.  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
60.  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน
61.  บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด
62.  บริษัท เทคนิค ดีไซน์ จำกัด
63.  บริษัท เดอะเรดคาร์บอน จำกัด
64.  บริษัท โอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
65.  บริษัท ลูมิโอ ทรีดี จำกัด
66.  บริษัท โล-คาร์บ จำกัด

รายชื่อบริษัทที่ลงนามแสดงเจตจำนง และอยู่ระหว่างดำเนินการลงนาม MoU
1.  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
2.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4.  บริษัท คิงเพาเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
5.  บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
6.  บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
7.  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
8.  ธนาคารกรุุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
9.  บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
10.  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
11.  บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)