รายชื่อบริษัทที่ทำความร่วมมือกับหลักสูตร CEDT อย่างเป็นทางการ (ลงนาม MoU แล้ว)
1.  บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2.  บริษัท บล็อคฟินท์ จำกัด
3.  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4.  บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
5.  บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
6.  บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
7.  บริษัท เซตตะซอฟต์ จำกัด
8.  บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด
9.  บริษัท จั๊ม เอไอ จำกัด
10.  บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
11.  บริษัท มายคอร์สวิลล์ จำกัด
12.  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
13.  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14.  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15.  บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
16.  บริษัท ออเรนจ์แคป อินโนเวทีฟ จำกัด
17.  บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด
18.  บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
19.  บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด
20.  บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด
21.  บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
22.  บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และ บริษัทในเครือ
23.  บริษัท พรีโมเวิร์ล จำกัด
24.  บริษัท เดอะมั้งค์สตูดิโอ จำกัด
25.  บริษัท อินเทลชั่น จำกัด
26.  บริษัท ดีมีเตอร์ไอซีที จำกัด
27.  ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
28.  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
29.  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
30.  บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
31.  ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
32.  บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
33.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
34.  บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
35.  บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที จำกัด
36.  บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด
37.  บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
38.  บริษัท เอ็นพีอาร์ ดิจิทัล พาร์ทเนอร์ จำกัด
39.  บริษัท อโยเดีย จำกัด
40.  บริษัท ดีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อบริษัทที่ลงนามแสดงเจตจำนง และอยู่ระหว่างดำเนินการลงนาม MoU
1.  ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4.  บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
5.  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
6.  บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7.  บริษัท โอโบตรอนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8.  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9.  บริษัท ฟอร์วิซ จํากัด