ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆ
ในระบบสแกนลายนิ้วมือ และ ดาวน์โหลดเอกสาร


****ปิดการลงทะเบียนทำลายนิ้วมือ(Fingerprint) เพื่อเข้าใช้งานชั้น 19 ห้อง Sky Café ****
รอบถัดไป ภาคต้น 2567 จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


****สำหรับห้องปฏิบัติการอื่นๆเปิดรับลงทะเบียนปกติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการนัดหมายลงทะเบียนและขั้นตอนการสแกนลายนิ้วมืและขั้นตอนสแกนลายนิ้วมือ >>>>> ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอการใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ *** (สำหรับนิสิต) >>>(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

แบบฟอร์มขอการใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ *** (สำหรับนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/อื่นๆ) >>>(ไฟล์ .doc | ไฟล์.pdf)

แบบฟอร์มนัดหมายและลงทะเบียนออนไลน์ >>>>> กรอกข้อมูลเพื่อนัดหมายและลงทะเบียนออนไลน์

*****ฟอร์มที่อัปโหลดในระบบ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
*****หมายเหตุ จะต้องกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดเอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่านั้น จึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลลายนิ้วมือเข้าไปในระบบได้ หลังจากอัปโหลดเอกสารจะมีอีเมลตอบกลับยืนยันนัดหมาย

*****สำหรับนิสิตภาคนอกเวลา จะมีกำหนดการประกาศแจ้งให้มาลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา

หากมีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณรัตนัดดา 022186970 / rattanadda@cp.eng.chula.ac.th (ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30) ค่ะ


Update 23/02/2567