ภาพถ่ายกิจกกรรมงาน Research Method Conference 2019 ครั้งที่ 1

December 2, 2019   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ

ภาพถ่ายกิจกกรรมงาน Research Method Conference 2019 ครั้งที่ 1


งาน Research Method Conference 2019 ครั้งที่ 1เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
กับคุณวิภู เมธาชวลิต Lead Software Engineer จากบริษัท Refinitiv ในหัวข้อ Break RSA encryption by Shor’s Algorithm


งานประชุมวิชาการจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 ณ อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 19 ห้อง Sky cafe
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย