ภาพกิจกรรม -เรื่อง Data Privacy Law -29/11/2562

December 4, 2019   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ

ภาพกิจกรรม เรื่อง Data Privacy Law
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 14:00-16:00น.
สถานที่ ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องบรรยายชั้น 2
โดย ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
มาบรรยายในหัวข้อ Intro to Privacy Law ให้กับนิสิตภาคคอม
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะบังคับใช้