นิสิตได้รับรางวัลจากแข่งขันโครงการแข่งขันหุ่นยนต์บินชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557

September 9, 2014   ความสำเร็จ, ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชลธร ขวัญขจรเกียรติ์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายฐปน วรวุฒิวัฒน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายรัชชพล เจริญธนนันท์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอากาศยาน


ซึ่งได้รับรางวัลระบบอัตโนมัติยอดเยี่ยม จาก โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บินชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” (Thai Aerial Mission Engineering Challenge : TAMECH) ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2557