ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินกับอ.ดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัยและนิสิตกับรางวัลรองชนะเลิศInnovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020

August 21, 2020   ความสำเร็จ, ทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินกับรางวัลรองชนะเลิศ
Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020
ผลงานชื่อ:ระบบเตือนภัยและตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ VULPIX

อ.ดร. กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย (อ.ที่ปรึกษา)
นิสิตหลักสูตรปริญญาโท(วศ.ม) ปี1 นายณัฐนนท์ วงศ์วิวัฒน์ชัย
นิสิตระดับปริญญาตรี ปี 4 นายปัณณวัชญ์ ปงคำ
นิสิตระดับปริญญาตรีปี 2 น.ส.นันทิตา ธารัตชน

ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และ ผู้สนใจ สามารถเข้ามาใช้งานได้
ระบบเตือนภัยและตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ VULPIX
ผลงานของนิสิตพร้อมใช้งานได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ >>>>> http://vulpix.cp.eng.chula.ac.th