ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมรับเสด็จและนำเสนอผลงานในนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด

October 3, 2014   ทั่วไป

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 ผศ. ดร. โปรดปราน บุณยพุกกณะ, รศ. ดร. อติวงศ์ สุชาโต, ผศ. ดร. สุกรี สินธุภิญโญ และนิสิตบางส่วนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมรับเสด็จและนำเสนอผลงานในนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ อาคารจามจุรีสแควร์