ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “BANGKOK BLOCKATHON 2021 : FINANCE AND BEYOND”

April 1, 2021   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับ 2
ในงาน “BANGKOK BLOCKATHON 2021 : FINANCE AND BEYOND”
จัดโดย เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X)

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง สมาชิกทีมเป็นศิษย์เก่าของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายชานน ยาคล้าย ( Game lab)
0.1 Bitcoin ได้แก่ ทีม KillSwitch เจ้าของไอเดีย Decentralized Application ที่ช่วยให้นักลงทุนที่ทำ Yield Farming สามารถถอน Liquidity Position ออกจาก Farm และขายเหรียญทิ้งทันทีในกรณีที่ราคาของเหรียญตกลงอย่างรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการถอนเงินไม่ทันตอนราคาตก อีกทั้งยังลดจำนวนธุรกรรมที่ต้องทำ จากปกติ 3 ครั้งใน 3 แพลตฟอร์มให้เหลือเพียงครั้งเดียวในแพลตฟอร์มเดียว
ทีม KillSwitch


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สมาชิกทีมได้แก่
1. ธีรธรรม วิมุตตินันท์ นิสิตระดับชันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ปุณยวัชร์ รุจิพิรานันท์ นิสิตระดับชันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. วงศ์ตะวัน จันทร์ไทย นิสิตระดับชันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. เต็มภูมิ ชัยวัฒนายน นิสิตระดับชันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. เอมิกา สันติสำราญวิไล นิสิต นิสิตระดับชันปีที่ 3การธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การทำ TrustPass คือ platform ที่ให้คนเข้ามาช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม event ช่วยให้การจัดกิจกรรมทางสังคมปลอดภัยขึ้น เริ่มจากผู้จัด event จ่ายเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อเปิด event ในระบบและเป็น incentive สำหรับคนที่มาช่วยกันยืนยัน ส่วนผู้ที่อยากมาเข้าร่วม event ก็จะขอให้คนรู้จักมาช่วยยืนยันว่าตัวเองปลอดภัย โดยผู้ยืนยัน จะฝากเงินไว้ใน smart contract เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ผู้ยืนยันจะได้เงินที่ฝากไว้คืนพร้อมส่วนแบ่งจากผู้จัด event เมื่อผ่านวัน event ไป 14 วันแล้วยังไม่มีผู้เข้าร่วมงานติดเชื้อ ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อ เงินทั้งหมดที่ฝากไว้ใน pool จะถูกนำไปให้กระทรวงสาธารณสุขใช้สำหรับรักษาและตรวจผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดจากการเข้าร่วมงาน event นั้น

ทีม TrustPass

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สมาชิกทีมมาจาก 3 มหาวิทยาลัย โดยมี นาย ชมธน ฉันจรัสวิชัย เป็นนิสิตระดับชันปีที่ 3 ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Project: Estate Onblock เป็น NFT แพลตฟอร์ม ที่ให้นักลงทุนได้ซื้อ NFT ที่จำลองสถานที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ เช่น หอไอเฟล วัดพระแก้ว เป็นต้น โดยนักลงทุนต้องซื้อเหรียญประเทศต่าง ๆ คู่กับ Governance token เพื่อไป Farm NFT สถานที่สำคัญ ๆ ต่างๆมาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ (NFTs Gallery)
Project: Estate Onblock


ทีม Project: Estate Onblock