ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลชมเชย ในงาน Bitkub Tech Challenge

April 7, 2021   ความสำเร็จ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลชมเชย
ในงาน Bitkub Tech Challenge

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 บริษัท บิทคับ แคปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด พร้อมบริษัทในเครือ
ได้จัดงาน Bitkub Tech Challenge รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหา Developer รุ่นใหม่เข้าสู่แวดวง Blockchain Technology

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายปิยวัฒน์ อำนวยผลเจริญ (ธรรศ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล 0.1 BTC
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายกองทัพ อรุณรักษ์วิลาส (อาร์ม) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล 0.04 BTC
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนิธิภัทร์ ตันติเจริญวิวัฒน์ (ภัทร์) ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสรธันย์ กฤตวีรนันท์ (บูม) ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุพศิน ลิ่วลักษณ์ (ปาล) ภาควิชาการสื่อสารและสารสนเทศ ( ICE ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCR: >>>>> https://siamblockchain.com/2021/04/07/chula-students-win-bitkub-tech-challenge-and-get-prizes-180000-baht