ภาพบรรยากาศ การบรรยายในหัวข้อ “Requirements Engineering for Modern Systems” โดย Prof. Bertrand Meyer จาก Constructor Institute, Schaffhausen, Switzerland

February 20, 2023   งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม, ทั่วไป

Monday 20 February 2023 10:00-12:00 น.
@ Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Room17-01 17th floor, Engineering 4 Building

ABOUT THE SPEAKER
– Bertrand Meyer is professor of software engineering and provost at the Constructor Institute in Schaffhausen, Switzerland.
– He was previously at ETH Zurich and is Chief Architect at Eiffel Software.

OUTLINES
– Quality requirements: the key to the success of software projects.
– The four equally important areas for requirements: Project, Environment, Goals and System.
– How to produce helpful requirements up to the challenges of today’s ambitious systems.
– He has published a number of books on software engineering and object technology.
– He is a recipient of the ACM Software Systems Award and the IEEE Harlan Mills prize in software engineering and an ACM Fellow.