รูปบรรยากาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

March 30, 2023   ทั่วไป Tag: , ,
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ
ใน วันศุกร์ ที่่ 24 มีนาคม 2566