บรรยากาศการเสวนา เรื่อง การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนไปฝึกงาน” วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

May 12, 2023   กิจกรรมนิสิต
บรรยากาศการเสวนา เรื่อง การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนไปฝึกงาน”
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นงานเสวนาเพื่อให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนฝึกงานให้น้องๆ ปี 3 (CP47) โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า 3 ท่าน คือ
1. คุณเฉลิมเกียรติ สิรชัยรัตน์
ตำแหน่ง : วิศวกรส่วนวางแผนและวิศวกรรมศูนย์ข้อมูล
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2. คุณปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์
ตำแหน่ง : Professional Data Scientist
สังกัด Data Analytics, Digital Banking, SCB

3. คุณธนนันท์ ตั้งธนาชัยกุล
ตำแหน่ง : CTO
บริษัท ออเรนจ์แคป อินโนเวทีฟ จำกัด
และ คําแนะนําเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ โดย จากรุนพี่ ปี 4 (CP 46)