ภาพบรรยายกาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

September 15, 2023   กิจกรรมนิสิต, บัณฑิตศึกษา
ภาพบรรยายกาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565
ณ ห้อง 18-16 ชั้น 18 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566