ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ และ Ayodia Co.,Ltd.บริษัท Software House ชั้นนำ เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล

September 28, 2023   ความสำเร็จ
ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ และ Ayodia Co.,Ltd.บริษัท Software House ชั้นนำ เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง บริษัท อโยเดีย จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัท อโยเดีย เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO 29110 (International Organization for Standardization) และ CMMI level 3 (Capability Maturity Model Integration) แห่งแรก ๆ ของไทย ถือเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในแวดวงเทคโนโลยีและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital Technology: CEDT) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลให้กับวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล และผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง ได้กล่าวถึงแนวทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคุณอานนท์ ตั้งสถิตพร กรรมการผู้จัดการ และคุณจักรพงศ์ นาคเดช Software Development Director บริษัท อโยเดีย จำกัด

สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตร CEDT เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.cp.eng.chula.ac.th/cedt
Facebook: https://www.facebook.com/cedtengchula/