ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการ The 26th Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 26)

October 5, 2023   ความสำเร็จ
🥳🎉🎉🏆ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award
จากงานประชุมวิชาการ The 26th Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 26)🥳🎉🎉🏆

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนายทรัพย์ทวี หาญยุทธ นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์คว้ารางวัล Best Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการ The 26th Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 26) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 ณ พัทยา จ.ชลบุรี


CR>>>>>https://anscse26.wordpress.com/