🎉🎉 ภาพบรรยากาศ “CP Job Fair 2023” EP2🎉🎉

November 10, 2023   กิจกรรมนิสิต, ฝึกงาน-หางาน
🎉🎉 ภาพบรรยากาศ “CP Job Fair 2023” 🎉🎉
📌วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:30-14:30 น. 📌
📌ณ โถงชั้น 1 อาคารวิศวฯ 100 ปี และ ใต้ตึกวิศวกรรมศาสตร์4 (ตึก4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย📌