งาน Software Expo Asia 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

January 25, 2016   ความสำเร็จ

งาน   Software Expo Asia 2016 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 23 มีนาคม 2559

ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา บรรยายเรื่อง Internet of thing (Youtube)
S__3391501

ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา บรรยายเรื่อง Big data applications in Heath care (Youtube)

S__29171729.jpg

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต บูธ  คอร์สวิลล์สำหรับ Distance Learning

S__29171725.jpg